ຈົບພຽງປະຖົມກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບໄດ້ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ

ຈົບພຽງປະຖົມກໍສາມາດຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບໄດ້ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ

30th January 2020 0 By Entertain

ນັບເປັນຂ່າວດີສໍາລັບນ້ອງໆ ທີ່ຢາກຮຽນແບບເລັ່ງລັດ ເພາະງານນີ້ຈົບພຽງຊັ່ນປະຖົມ ສາມາດເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບໄດ້ເລີຍ ປະຢັດເວລາ, ເປັນວຽກໄວຈົບໄວ ຫາເງິນໄດ້ໄວຈ້າ…


ຂ່າວດີໆແບບນີ້ມີຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ເປີດຮັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຈົບປະຖົມ ຫຼື ປໍ 5 ຂຶ້ນໄປ ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ1 (C1) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ sstvet ສົກຮຽນ 2019-2020. ໃນ 7 ສາຂາອາຊີບ ຈຳນວນ 160 ຄົນ.


ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ເຖິງ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ (ປໍ 5) ທີ່ບໍ່ມີອາຊີບ ມາສະໝັກເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ1 (C1) ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ sstvet ສົກຮຽນ 2019-2020.


ວິທະຍາໄລມີແຜນດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ ລະດັບ1 (C1) ໄລຍະ 3 ເດືອນ ( 4 ເດືອນ ໃນບາງສາຂາ) ໃນສາຂາຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ.


ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ທາງວິທະຍາໄລ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດຮັບນັກຮຽນທີ່ຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ ຈຳນວນ 160 ຄົນ ເຂົ້າຮຽນ ໃນ 7 ຂາຂາອາຊີບ ຄື: 1. ສາຂາອາຊີບ ສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງເຢັນ ຈຳນວນ 30 ຄົນ ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (4ເດືອນ), 2. ເສີມສວຍ ຈຳນວນ 20 ຄົນ, ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (3ເດືອນ), 3. ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງງານເຫຼັກ (ຊ່າງຈອດ) 25 ຄົນ ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (3ເດືອນ), 4. ສ້ອມແປງລົດຈັກ 25 ຄົນ ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (3ເດືອນ), 5. ຊ່າງກໍ່-ໂບກ 20 ຄົນ,ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (3ເດືອນ), 6. ຊ່າງໄມ້ 20 ຄົນ, ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (3ເດືອນ), 7. ປູກເຫັດ 20 ຄົນ, ເຂົ້າຮຽນລະດັບ C1 (3ເດືອນ).


ໃຜທີ່ສົນໃຈສາມາດສະໝັກໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຄື : ເປັນຊາວໜ່ມອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 15-35 ປີ ຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ລວມທັງຄູສັນຍາຈ້າງ ແລະ ອາສາສະໝັກໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.

ໃຫ້ມາພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ( ພະແນກວິຊາການ) ໃນໂມງລັດຖະການ ຫຼື ຕາມບັນດາຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ຕ່າງໆ.

ເລີ່ມຮັບສະໝັກ ແຕ່ວັນທີ 3 ຫາ 21 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ແລະ ເລີ່ມເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນວັນທີ 2 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ