ເຕືອນໄພ! 6 ພະຍາດທີ່ມາກັບອາກາດໜາວ ເຕືອນທຸກຄົນລະວັງ ມັນໃກ້ຕົວອີຫຼີ

ເຕືອນໄພ! 6 ພະຍາດທີ່ມາກັບອາກາດໜາວ ເຕືອນທຸກຄົນລະວັງ ມັນໃກ້ຕົວອີຫຼີ

31st October 2020 0 By Education

ເມື່ອກ້າວສູ່ໜ້າໜາວ ແນ່ນອນຫຼາຍທ່ານຄິດ ຈະໄດ້ສໍາຜັດກັບສະພາບອາກາດ ອາກາດເຢັນ ແຕ່ຝາກເຕືອນນທຸກຄົນໄວ້ ໃຫ້ລະວັງພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີ ເພາະມັນມັກມາກັບອາກາດໜາວ.

ພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ອາການທີ່ສະແດງອອກ ຈະເປັນໄຂ້ ຄີງຮ້ອນ, ເຈັບຫົວດ ຂັດດັງ, ເຈັບຄໍ, ມີນໍ້າມູກ, ໄອແຫ້ງ, ປວກກະບອກຕາ, ປວດກ້າມເນື້ອ. ສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນໄດ້ ດ້ວຍການ ນອນພັກຜ່ອນ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ສີກວັກຊີນປ້ອງກັນ.

ພະຍາດຫັດ ຫຼື ໂລກຫັດ ຈະມີອາການ ນໍ້າມູກໄຫຼ, ມີໄຂ້, ຕາປຽກຕາແດງ, ມີຜື່ນແດງ ຫຼັງມີໄຂ້ 4ວັນ, ການປິ່ນປົວຮັກສາແມ່ນຄວນພົບແພດ, ກິນຢາ ສີດວັກຊິີນລວມເພື່ອປ້ອງກັນ.

ພະຍາດອິສຸກອິໃສ: ມີໄຂ້, ເຈັບຫົວດ ມີຜື່ນແດງ, ເປັນຕຸ່ມນູນ ມີນໍ້າໃສຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ມີອາການຄັນ; ການປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນແມ່ນກິນຢາລົດໄຂ້ສພເພາະປາລາ ຫ້າມແກະ ຫຼື ເກົາຕຸ່ມສຸກໃສ ພ້ອມສີດວັກຊີນປ້ອງກັນອີສຸກອິໃສ.

ພະຍາດປອດບວມ: ມີອາການໄອ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ມັກພົບເມື່ອເປັນໄຂ້ຫວັດຊໍາເຮື້ອ; ປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນດ້ວຍໄປພົບແພດ, ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫຼີກລ່ຽງການໄປສະຖານທີ່ແອອັດ.

ພະຍາດຖອກທ້ອງ: ມີການຖ່າຍເປັນນໍ້າ, ມີໄຂ້ ແລະ ຮາກ; ປິ່ນປົວ ຫຼື ປ້ອງກັນດ້ວຍການກິນຢາລົດໄຂ້, ກິນເກືອແຮ່ ຫາກບໍ່ດີຂຶ້ນ ຄວນໄປພົບແພດ ກິນອາຫານທີ່ສຸກ ປຸງແຕ່ງໃໝ່.