ງ່າຍໆຕາມນີ້! ບໍ່ມີໜອງກໍ່ລ້ຽງໄດ້ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ໄວອີກ

ງ່າຍໆຕາມນີ້! ບໍ່ມີໜອງກໍ່ລ້ຽງໄດ້ ປາຄໍ່ໃຫຍ່ໄວອີກ

31st January 2020 0 By Education

ປາຄໍ່ ຖືເປັນປານໍ້າຈືດທີ່ນິຍົມຮັບປະທານຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມີລົດຊາດ, ມີຊີ້ນທີ່ຂາວນຸ່ມ ບໍ່ມີກ້າງຫຼາຍ ແລະ ເປັນປາເສດຖະກິດອີກຊະນິດໜຶ່ງ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ການລ້ຽງປາຊະນິດນີ້ແມ່ນຈະນິຍົມລ້ຽງຢູ່ຕາມໜອງນໍ້າດິນ, ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດຈຶ່ງຂໍນໍາສະເໜີການລ້ຽງອີກວິທີໜຶ່ງນັ້ນຄືການລ້ຽງປາຄໍ່ໃນອ່າງຊີເມັນ ທີ່ເປັນວິທີງ່າຍໆ ເຊິ່ງຖ້າໃຜຢາກລ້ຽງເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ວິທີນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.


ການກຽມອ່າງຊີເມັນສໍາລັບລ້ຽງປາ: ສໍາລັບບໍ່ອະນຸບານຕ້ອງມີຂະໜາດປະມານ 2×3 ແມັດ ຫຼື 2×2ແມັດ ຄວາມເລິກປະປມານ 30ຊັງຕີແມັດ ມີຫຼັງຄາ ແລະ ຜ້າແສ ຫຼື ຜ້າສະແລັນປົກຄຸມດ້ານເທິງໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສັດນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ອາດເກີດກັບປາເຮົາໄດ້.


ບໍ່ສໍາລັບລ້ຽງ: ຕ້ອງມີຂະໜາດ 5×10 ແມັດ ເລິກປະມານ 1ແມັດ, ແຊ່ນໍ້າໄວ້ໃຫ້ມີໄຄນໍ້າຈັບກ່ອນເພື່ອໃຫ້ກິ່ນ ແລະ ສານຕ່າງໆຂອງຊີເມັນໝົດໄປ ໃສ່ນໍ້າຂະໜາດຄວາມເລິກ 30ຊັງຕີແມັດ ໃສ່ຜັກຕົບປະມານເຄິ່ງຂອງບໍ່ເພື່ອອໍາພາງແສງ, ການສ້າງບໍ່ລ້ຽງ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 2 ຫາ 3 ບໍ່ເພື່ອຂັດຂະໜາດຂອງປາ


ການອະນຸບານລູກປາ: ລູກປາສາມາດຫາໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດໃນລະດູຝົນ ເພາະປາຄໍ່ຈະສາງໄຂ່ ແລະ ມີລູກປາຂະໜາດ 1 ຫາ 2ນິ້ວ ລອຍຫຼິ້ນຕາມໜ້ານໍ້າເປັນຝູງ ໃຫ້ໃຊ້ສະຫວີງຕາຖີ່ຕັກເອົາລູກປາເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື້ ສາມາດຫາຊື້ຕາມຮ້ານຂາຍພັນປາໄດ້ ເມື່ອໄດ້ລູກປາມາແລ້ວໃຫ້ໃສ່ໄວ້ໃນກະຊາມໃຫຍ່ຮອງນໍ້າໄວ້ ຫຼື ໃສ່ຖົງຮອງນໍ້າໄວ້ແລ້ວໃສ່ອົກຊີປະໄວ້ 1ວັນ.


ອາຫານຂອງລູກປາສາມາດໃຊ້ຜົງຂອງປາດຸກມາປັ້ນເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ 2-3ກ້ອນ ວາງລົງໃນບໍ່ອະນຸບານປາ ແລະ ໃນອາທິດຕໍ່ມາ ໃຫ້ອາຫານມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເຊົ້າ-ແລງ ຕໍ່ມາກໍ່ໃຫ້ເລີ່ມໃຫ້ອາຫານເປັນໂຕຈິ້ງລີດໂຕນ້ອຍໆ ໃນອາທິດທີ 3 ຫາ 4 ເຊິ່ງລູກປາຈະມີຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 4 ຫາ 5ນິ້ວ.


ການລ້ຽງປາໃຫຍ່: ເມື່ອປາມີອາຍຸຄົບ 1ເດືອນ ໃຫ້ຍ້າຍປາໃນບໍ່ອະນຸບານລົງບໍ່ລ້ຽງປາໃຫຍ່ ຈໍານວນ ບໍ່ລະ 2.000ໂຕ ສາມາດໃຫ້ອາຫານເປັນຈິ້ງລີດ ຫຼື ຫອຍປາກກວ້າງ ໂດຍການຟັກເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລະ ຕ້ອງໝັ່ນປ່ຽນນໍ້າໃນບໍ່ທຸກໆ 15ວັນ ໂດຍວິທີການປ່ອຍນໍ້າອອກທາງຮູລະບາຍນໍ້າກົ້ນບໍ່ ປ່ອຍໃຫ້ໝົດບໍ່ເລີຍ ແລ້ວຈຶ່ງນໍານໍ້າມາໃສ່ໃໝ່.ທັງນີ້ຂໍ້ດີຂອງການລ້ຽງປາໃນບໍ່ຊີເມັນ: ຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດຄັດຂະໜາດປາໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ.