ຕໍາກຸ້ງສົດ! ຄວາມແຊບຊ້ອຍທີ່ມາກັບອັນຕະລາຍໃກ້ຕົວທີ່ສຸດ ຫາກຈະກິນຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີ

ຕໍາກຸ້ງສົດ! ຄວາມແຊບຊ້ອຍທີ່ມາກັບອັນຕະລາຍໃກ້ຕົວທີ່ສຸດ ຫາກຈະກິນຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີ

16th November 2020 0 By Education

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເມນູອາຫານດ້ານປະເພດຕໍາຫຼື ຍໍາ ຕ້ອງຍອມວ່າ ອາຫານທະເລເປັນເມນູທີ່ຜູ້ຄົນນິຍົມຫຼາຍໃນຕອນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍາກຸ້ງສົດ ຫຼື ກຸ້ງແຊນໍ້າປ່າ ເຊິ່ງແຕ່ລະເມນູເທື່ອເອີ່ຍຊື່ແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າລາຍຍ້ອຍຕາມຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະແຊຊ້ອຍພຽງໃດ ຫາກເຮົາກິນບໍ່ເລືອກ ຫຼື ກິນຫຼາຍຈົນເກີນໄປກໍ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້.

ເພາະກຸ້ງດິບທີ່ຢູ່ໃນອາຫານເມນູຕ່າງໆນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປຶ້ອນເຊື້ອໂລກ ທີ່ພາໃຫ້ຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ ດ້ວຍແບັກທີເລຍທີ່ມີຊື່ວ່າວິບຣິໂອ ພາຣາຮິໂມໄລຕິຄັສ. ເຊື້ອແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ແບ່ງແຍກອອກເປັນ 12 ສາຍພັນ ທີ່ເຮົາຮູ້ກັນວ່າເປັນສາເຫດຂອງການປ່ວຍໃນມະນຸດ, ເຊິ່ງຈາກການສຶກສາໃນຕົວຢ່າງກຸ້ງດິບ 299ຕົວຢ່າງ ພົບວ່າ 55% ມີແບັກທີເລຍຊະນິດນີ້ ອັນເປັນສາເຫດຂອງໂລກຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໂລກກະເພາະ, ອະຫິວາ ແລະ ການຕິດເຊື້ອ.

ນອກຈາກອາການຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງແລ້ວ ອາຫານທະເລສົດຍັງເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂລກພະຍາດໃບໄມ້ໃນປອດອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະກຸ້ງນໍ້າຈືດ ເຊິ່ງຫາກປິ່ນປົວບໍ່ທັນ ອາດເຮັດໃຫ້ພະຍາດຂຶ້ນສະໝອງ ມີອາການຊັກ, ສາຍຕຮາຜິດປົກກະຕິ ໂດຍຈະມີອາການເລີ່ມຈາກ ໄອເລັກນ້ອຍແລ້ວເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຂີ້ກະເທີ່ສີຂາວ ຕໍ່ມາປ່ຽນເປັນສີຂຽວ ໃນທີ່ສຸດມີເລືອດປົນອອກມາ ໂດຍກຸ່ມຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະມັກໄອໃນຊ່ວງເຊົ້າ ຫຼື ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໜັກໆ, ອາດຈະເຈັບໜ້າເອິກ, ອາການຄ້າຍວັນະໂລກແຕ່ບໍ່ມີໄຂ້ ສຸຂະພາບບໍ່ເສື່ອມໂຊມ ຂີ້ກະເທີ່ຂອງຜູ້ປ່ວຍ ບາງຄັ້ງອາດຈະອອກມາເປັນກ້ອນນ້ອຍໆສີເຫຼືອງ.

ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເປັນອັນຕະລາຍບາງສ່ວນຈາກການບໍລິໂພກກຸ້ງສົດ ຫຼື ກຸ້ງດິບ ແຕ່ບໍ່ສະເພາະແຕ່ກຸ້ງເທົ່ານັ້ນ ອາຫານປະເພດອື່ນກໍ່ເຊັ່ນກັນຫາກກິນດິບ ກໍ່ຈະມີພະຍາດຕາມມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍລິໂພກສິ່ງໃດຄວນເລືອກໃຫ້ດີ, ຄັດສັນເອົາສິ່ງທີ່ຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງປຸງອາຫານໃຫ້ສຸກດີທຸກຄັ້ງ.

ຂອງໃຈຂໍ້ມູນ: thaihealth.or.th