ເລືອກປູກໄດ້ຕາມໃຈ! ໝາກມ່ວງ 10ສາຍພັນບູຮານທີ່ຕ້ອງປູກ

ເລືອກປູກໄດ້ຕາມໃຈ! ໝາກມ່ວງ 10ສາຍພັນບູຮານທີ່ຕ້ອງປູກ

1st February 2020 0 By Education

ໝາກມ່ວງເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນລາວນິຍົມບໍລິໂພກທັງຍັງດິບ ແລະ ສຸກ ແຜ່ຫຼາຍເປັນວົງກວ້າງ, ນອກນີ້ກໍ່ຍັງນິຍົມປູກເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ແອັດມີໝາກມ່ວງ 10ຊະນິດມາແນະນໍາເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃນການນໍາໄປທົດລອງປູກນໍາກັນ.


1 ໝາກມ່ວງມັນສາລາຍາ: ຢູ່ໃນກຸ່ມໝາກມ່ວງທະວາຍ ຕິດດອກອອກຜົນງ່າຍ ໃຫ້ຜົນຜະລິດດົກເປັນພວງ ແລະ ອອກໝາກຕະຫຼອດປີ, ເຊິ່ງເໝາະໃນການປູກໄວ້ປະຈໍາຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ປູກເພື່ອຂາຍກໍ່ໄດ້.

2 ໝາກມ່ວງມັນຂຸນສີ: ນິຍົມປູກກັນມາແຕ່ບູຮານ ເປັນໜ່ວຍກົມ ແລະ ຍາວ ເຊິ່ງຢູ່ປາຍໜ່ວຍຈະລຽວແຫຼມ ແລະ ງອນຂຶ້ນ, ສ່ວນຫົວຈະປ້ານໄປດ້ານລັກ ໂດຍລວມລັກສະນະຄ້າຍຕົວ S ມີລົດຊາດສົ້ມຫວານ, ມີກິ່ນຫອມລົດຊາດແຊບຄ້າຍຄືໝາກມ່ວງພິມເສນມັນ.


3 ໝາກມ່ວງ ພລາມຂາຍເມຍ(phram Khai Mai) ເປັນໝາກມ່ວງໄທບູຮານນິຍົມປູກສະເພາະບາງທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງທີ່ມາຂອງຊື່ນີ້ ເກີດຈາກລົດຊາບຄວາມແຊບຊ້ອຍຂອງໝາກມ່ວງ ເຮັດໃຫ້ພລາມຕ້ອງຍອມຂາຍເມຍຕົວເອງເພື່ອເອົາເງິນໄປຊື້ໝາກມ່ວງສຸກພັນນີ້ມາກິນ. ໝາ ກມ່ວງພັນນີ້ມີລັກສະນະພິເສດ ແຕກກິ່ງກ້ານຫຼາຍ, ມີມບດ່ຽວ ອອກວຽນສະລັບອ້ອມຮອບກິ່ງ ໃບເປັນຮູບໃບຫອກ ປາຍໃບແຫຼມ ໂຄນມົນ ເນື້ອໃນໜາ ສີຂຽວສົດ, ມີຮູບລັກສະນະໜ່ວຍກົມ ລົດຊາບສົ້ມຫວານ ແລະ ມັນ ອອກໝາກປີລະຄັ້ງຕາມລະດູການ

4 ໝາກມ່ວງອົກຮ່ອງພິກຸນທອງ: ຖືເປັນນ້ອງໃໝ່ທີ່ກາຍພັນຈາກຈາກໝ!ກມ່ວງອົກຮ່ອງບູຮານ ຈຸດເດັ່ນຄື ມີຂະໜາດໜ່ວຍໃຫຍ່ກ່ວາອົກຮ່ອງປົກກະຕິ 3ເທົ່າ, ລົດຊາດຫວານນິຍົມຮັບປະທານສຸກກັບເຂົ້າໜຽວ.


5 ໝາກມ່ວງແກ້ວລືມຮັງ ມີເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນ ຄືມີລົດຊາດຫວານຫຼາຍ ປຽບຄືກັບນົກແກ້ວກິນຍັງຫວານຈົນລືມຮັງ ລັກສະນະໜ່ວຍລຽວຍາວ ຫົວມົນບໍ່ໃຫຍ່ ລັກສະນະໜ່ວຍໂດຍລວມອອກແນວແບນເລັກນ້ອຍ ບໍ່ກົມຫຼາຍ ປາຍໜ່ວຍລຽວງໍເລັກນ້ອຍບໍ່ງໍຫຼາຍປານໃດ ນິຍົມກິນສຸກຫວານແຊບຫຼາຍ ມີເນື້ອແໜ້ນ ກິນກັບເຂົ້າໜຽວໝາກມ່ວງຍິ່ງເພີ່ມລົດຊາດຄວາມແຊບ.

6 ໝາກມ່ວງສາມລະດູ: ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດຕະຫຼອດປີ ມີຮູບຮ່າງກົມປ້ອມມີໂໜກສູງ ໜ່ວຍສັ້ນ ແລະ ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າໝາກມ່ວງແກ້ວ ໜ່ວຍດິບມີລົດຊາດສົ້ມ ແລະ ອົມນໍ້າ ເມື່ອສຸກເນື້ອຈະແໜ້ນໜຽວບໍ່ເລະ ລົດຊາດຫວານຫອມ.


7 ໝາກມ່ວງນໍ້າດອກໄມ້ມັນ (Nam Dok Mai Man): ລັກສະນະປະຈໍາພັນ ເປັນພັນໜັກ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ 100-120 ວັນ ຜົນຜະລິດໃນຊ່ວງລະດູ ມີນໍ້ານັກ 550-940 ກຣັມ ເປືອກຕອນດິບມີສີຂຽວ ເນື້ອສີຂາວ ລົດຊາດສົ້ມຫວານ, ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນແມ່ນໃບທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍພັນຂຽວສະເຫວີຍ.

8 ໝາກມ່ວງມັນເດືອນເກົ້າ(ທະວາຍເດືອນເກົ້າ): ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນສູງ 10-20ແມັດ ແຕກກິ່ງກ້ານສາຂາຫຼາຍ ໃບເປັນໃບດ່ຽວ ອອກລຽງສະລັບເປັນຄູ່ອ້ອມຮອບກິ່ງກ້ານບໍລິເວນຊ່ວງປາຍຍອດ ໃບເປັນຮູບຂອບຂະໜານ ໂຄນມົນ, ດອກອອກເປັນຊໍ່ທີ່ປາຍຍອດ, ໝາກດິບມີລົດຊາດສົ້ມ, ສ່ວນໜ່ວຍສຸກມີລົດຊາດສົ້ມມັນອົມຫວານ

9 ໝາກມ່ວງມັນຂາຍຕຶກ: ຈັດຢູ່ໃນໝາກມ່ວງມັນ ຫຼື ໝາກມ່ວງກິນດິບຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມາຂອງຊື່ເກີດຈາກລົດຊາດທີ່ແຊບຈຶ່ງປຽບເປີຍວ່າໃຫ້ຂາຍຕຶກໄປຊື້ໝາກມ່ວງ, ພັນນີ້ມີລົດຊາດຫວານມັນປົນສົ້ມເລັກນ້ອຍ ກຣອບຄືກັບໝາກມ່ວງມັນ ນິຍົມປູກເພື່ອຮັບປະທານໜ່ວຍດິບ

10 ໝາກມ່ວງພິມເສນມັນທະວາຍ: ນິຍົມປູກສະເພາະຖິ່ນໃນແຖບພາກກາງມາແຕ່ດົນນານ ໜ່ວຍດິບຈະມີລົດຊາດມັນປົນສົ້ມເລັກນ້ອຍ ໜ່ວຍສຸກມີສີເຫຼືອງບໍ່ເລະ ລົດຊາດຫວານມີກິ່ນຫອມເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ ຮັບປະທານແລ້ວຫວານເຢັນຊື່ນໃຈ, ພັນນີ້ຈະຕິດໝາກປີ ລະ 2ຄັ້ງ ແລະ ຕິດດົກຫຼາຍ ຈຶ່ງນິຍົມປູກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ