ອົດສາເກັບອອມ

ອົດສາເກັບອອມ

29th November 2020 0 By Education

ເຈົ້າຂອງກະປຸກຕ້ອງນ້ຳຕາຕົກໃນ ຫຼັງພະຍາຍາມເກັບອອມມາ 6 ເດືອນພໍເປີດອອກມາເງິນກັບໃຊ້ບໍໄດ້ ເພາະທະນະບັດຂື້ເຫັດຂື້້ລາໝົດແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ເປັນບົດຮຽນເຕືອນໃຈຫຼາຍຄົນ.

ໂດຍເຈົ້າຂອງກະປຸກບອກວ່າ ຕົນເກັບອອມເງິນໄວ້ໃນກະປຸກໃຫຍ່ໜຶ່ງໜ່ວຍມາເປັນເວລາ 6 ເດືອນແລ້ວ ທຳອິດຕັ້ງໃຈວ່າຈະຈົງໄວ້ຢອດໃຫ້ເຕັມກະປຸກກ່ອນ ແຕ່ຮູ້ສືກບໍສະບາຍໃຈຈິ່ງຕັດສິນໃຈຕຸບສາວ່າຈະເອົາໄປຝາກໄວ້ທະນາຄານດີກວ່າ ແຕ່ເມື່ອທຸບອອກມາເຫັນເງິນແລ້ວຫງາຍເງິບເລີຍ.

ຫຼັງຈາກເລື່ອງລາວນີ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ກໍ່ມີຄົນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຫຼວງຫຼາຍ ແລະເຈົ້າຂອງກະປຸກກໍ່ຕອບວ່າ ສາມາດປ່ຽນເງິນໃບໃໝ່ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ ອີກຢ່າງຈະບໍໄດ້ເງິນສົດ(ສຳລັບບ້ານເຂົາ) ແຕ່ຖ້າບ້ານເຮົາອອມເງິນເຂົາຈັກຊິວ່າຈັ່ງໃດເດີ້ ສຳຄັນແມ່ນບໍ່ຄວນອອມໃສ່ກະປຸກເພາະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດເຊື້ອລາສູງ.