ດີແທ້ ! ໃຫ້ທຶນ 500 ທຶນ ໃນປີ 2020 ຮູ້ທັກສະການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້, ທັກສະ ການຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ …

ດີແທ້ ! ໃຫ້ທຶນ 500 ທຶນ ໃນປີ 2020 ຮູ້ທັກສະການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້, ທັກສະ ການຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ …

3rd February 2020 0 By Entertain

ຂ່າວດີ ຂ່າວດ່ວນ ! ສູນຝຶກອົບຮົມ ດີດີດີ ມີທຶນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມລາວ ອາຍຸ 16-30 ປີ ທຸກຊົນເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນທັງໝົດ 500 ທຶນ ໃນປີ 2020. ພວກເຮົາກໍາລັງເຟັ້ນຫາ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມປະສົງຢາກພັດທະນາຕົນເອງ, ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສູງ.

ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ທັກສະການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້, ທັກສະ ການຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ, ທັກສະການໃຊ້ຊີວິດ, ທັກສະພາສາອັງກິດ, ທັກສະການພິມດີດ ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ.

ສາມາດເລືອກຮຽນ ພາກເຊົ້າ ເວລາ 06:00-12:00 ໂມງ ຫຼື ພາກແລງ 13:00-19:00. ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ຮຽນເກັ່ງ ຍັງມີໂອກາດ ໄດ້ຮັບທຶນເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບສູນຝຶກອົບຮົມ DDD ແລະ ອື່ນໆ.

ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນດັ່ງກ່າວ, ນ້ອງໆສາມາດ ເຂົ້າມາຮັບແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມ ດີດີດີ
ໂທ: 021-720474, 020-28216824, 020-77776618, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອີເມລ: trainingcenter@digitaldividedata.com, ເຟສບຸກ: DDD Laos