​ມາ​ຫາ​ລັກ​ແຕ່​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ ຊົ່ວ​ຄັກຫຼາຍ! ເກີດ​ເຫດ​ໂຈນ​​ງັດ​ກະ​ແຈ​ຮົ້ວ ລັກ​ລົດ 2 ຄັນ​ລວດ​ພ້ອມ​ກັນ

​ມາ​ຫາ​ລັກ​ແຕ່​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ ຊົ່ວ​ຄັກຫຼາຍ! ເກີດ​ເຫດ​ໂຈນ​​ງັດ​ກະ​ແຈ​ຮົ້ວ ລັກ​ລົດ 2 ຄັນ​ລວດ​ພ້ອມ​ກັນ

12th January 2021 0 By Entertain

ຈາກ​ໂພ​ສ​ຜູ້​ເສຍ​ຫາຍ Khamvanh Chanthavong  ໂພ​ສວ່າ:

ປະກາດ! ລົດເສຍ ໃນຄືນວັນທີ 11-12/01/2021 ໄດ້ມີໂຈນໃຈບາບຕັດກະແຈປະຕູຮົ້ວ ແລ້ວເຂົ້າມາລັກເອົາລົດຈັກຂອງພວກຂ້ອຍ ຈໍານວນ 2 ຄັນ

1 Wave 100 ສີແດງດຳ ທະບຽນ ທທ9969 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
2 Wave 100 ສີແດງດຳ ທະບຽນ ຈສ6544 ຊຽງຂວາງ.

.

ພ້ອມໝວກກັນນ໊ອກ 2 ໜ່ວຍ ຢູ່ໜ່ວຍ 56 ເຮືອນເລກທີ 434 ບ້ານໂນນສະອາດ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນ ຫຼືຮູ້ບໍ່ແສ ກະລຸນາໂທແຈ້ງ ຫຼືສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ ຈະສົມມະນາບຸນຄຸນໃຫ້ຢ່າງງາມ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 9639 7800
020 9959 3484
020 9716 7016