ທ້າຄວາມໜາວ ຕັ້ງແຄ້ມຕຶກເບັດທ່າມກາງຫິມະ

ທ້າຄວາມໜາວ ຕັ້ງແຄ້ມຕຶກເບັດທ່າມກາງຫິມະ

14th January 2021 0 By Education

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເຮົາກຳລັງຜະເຊິນກັບອາກາດໜາວ ບາງເຂດທາງພາກເໜືອເຖິງກັບມີນ້ຳໝອກກ້າມໃນຍາມເຊົ້າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງ, ສັດປ່າ, ພືດພັນຜົນລະປູກຢູ່ຍາກໃນສະຖານະການແບບນີ້ ແຕ່ຢູ່ຣັດເຊຍສາຍແຂງຍັງໄປທ້າຄວາມໜາວຢູ່.

ທີ່ໄຊບີເຣຍຂອງປະເທດຣັດເຊຍເປັນຈຸດທີ່ໜາວທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ອຸຫະພູມຕອນນີ້ຕິດລົບເຖິງ 55 ອົງສາ(-55) ແຕ່ຍັງມີສາຍແຂງກ້າທ້າຄວາມໜາວໄປຕັ້ງແຄ້ມຕຶກປາທີ່ນັ້ນຢ່າງເມົາມັນ ແລະໄດ້ປາມາຊື່ນຊົມອີກດ້ວຍ.


ຂ່າວບອກວ່າກິດຈະກຳຕຶກເບັດທ້າຄວາມໜາວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມບໍ່ໜ້ອຍເລີຍສຳລັບສະພາບອາກາດແບບນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ມັກຢູ່ກັບຄວາມໜາວ.

ຍອມໃຈກາງເຕັ້ນເທິງໜ້ານ້ຳເລີຍ

ຄວາມມັນຂອງເພິ່ນໃນກິດຈະກຳທ້າຄວາມໜາວ

ໜ້ານ້ຳຮ້າຍກວ່າຫ້ອງແຊ່ແຂງໃນຕູ້ເຢັນ