ຫງາຍເງີບທົ່ວໜ້າ ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງເຈັບຕົວຟຣີ ຫຼື ແນວໃດ ເມື່ອກົດໝາຍວ່າແນວນີ້ ?

ຫງາຍເງີບທົ່ວໜ້າ ຜູ້ບໍລິສຸດຕ້ອງເຈັບຕົວຟຣີ ຫຼື ແນວໃດ ເມື່ອກົດໝາຍວ່າແນວນີ້ ?

19th January 2021 0 By Education

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຈະຮັບຮູ້ມາແລ້ວບໍ່ໜ້ອຍ ສໍາລັບເຫດການສະເທອນຂວັນ ອຸບັດເຫດລົດໃຫຍ່ຕໍາກັນ 3ຄັນລວດ ເມື່ອຕອນຄືນຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການນີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນອາດຕັ້ງຄໍາຖາມ ຫາຜູ້ຜິດ ຜູ້ຖືກ ແລະ ຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ຄືອຸບັດເຫດໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງແອັດມິນກໍ່ບໍ່ລໍຊ້າ ໄປຫາຄໍາຕອບ ຫຼື ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາໃຫ້ທຸກຄົນແລ້ວ.

ໂດຍທີມກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ ກໍ່ໄດ້ອອກມາເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ວ່າ: ມາເບິ່ງບັນຫາກົດຫມາຍສໍາລັບເຫດການແບບນີ້ນຳກັນ ເນື່ອງຈາກມີຫລາຍຄົນຖາມເຂົ້າມາວ່າ ເມື່ອຜູ້ລະເມີດໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ ແລ້ວພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ລະເມີດຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບແປງລົດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືບໍ່?


ຕອບ:

1 ອີງຕາມມາດຕາ 14, 472 ປະມວນກົດຫມາຍແພ່ງ ແມ່ນມີແຕ່ຜູ້ລະເມີດເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

2 ອິງຕາມມາດຕາ 487 ປະມວນກົດຫມາຍແພ່ງ ສຳລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່ນັ້ນຈະຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍແທນລູກກໍ່ຕໍ່ເມື່ອລູກຫາກຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫລື ເປັນບ້າເສຍຈິດ.


ດັ່ງນັ້ນ ຫາກເຫດການແບບນີ້ເກີດຂື້ນແລ້ວຜູ້ລະເມີດຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ ກໍຫມາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ອຶ່ນມາຮັບຜິດຊອບແທນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ແມ່ກໍຕາມ.

ແຕ່ຖ້າຫາກມີປະກັນໄພກໍແມ່ນໃຫ້ປະກັນໄພຮັບຜິດຊອບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາໄປກັນໄພ ແລະ/ຫລື ເອົາຊັບສິນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ມີຢູ່ມາຂາຍໃຊ້ແທນ. ສຳລັບຄະດີທາງອາຍາກໍຖືວ່າຕົກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.