ອາພັອດ ສີງຄຳປານ ທະຫານກ້າເສຍຊີວິດ ຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນປ່າທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ

ອາພັອດ ສີງຄຳປານ ທະຫານກ້າເສຍຊີວິດ ຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນປ່າທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ

21st January 2021 0 By Entertain

RIP. ຮົ້ວຂອງຊາດຈາກໄປຢ່າງບໍ່ຫວນຄືນ

ອາພັອດ ສີງຄຳປານ ທະຫານກ້າເສຍຊີວິດຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນປ່າທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ,ຂໍໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ້ທະຫານກ້າ


ເຫລືອພຽງຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ..ຂໍໃຫ້ໄປເກີດໃນທີ່ດີເຖີງສຸດເດີ້ທະຫານກ້າ

.

ຈາກ: ເວົ້າຈາພາສາຂ່າວ ver.8