ຍີ້ມເລີຍຜູ້ລ້ຽງງົວ, ມີໂຄງການສົ່ງງົວໄປຈີນປີລະ 4 ແສນໂຕ

ຍີ້ມເລີຍຜູ້ລ້ຽງງົວ, ມີໂຄງການສົ່ງງົວໄປຈີນປີລະ 4 ແສນໂຕ

27th January 2021 0 By Education

ບ້ານເຮົາເປັນປະເທດກະສິກຳ, ປະຊາຊົນຊຳນານໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໜ້າໜັກໃຈຄືຕະຫຼາດທີ່ແນ່ນອນມາງຮອງຮັບຜົນກະຜະລິດ ຍິ່ງເປັນສັດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງງົວ, ຄວາຍຍິ່ງຕ້ອງການຄວາມແນ່ນອນທາງການຕະຫຼາດຈິ່ງກ້າລົງມື ແຕ່ມື້ນີ້ມີແລ້ວຕະຫຼາດຮອງຮັບຄືເມືອງຈີນທີ່ມີກຳລັງຊື້ເຖິງ 4 ແສນໂຕຕໍ່ປີງານນີ້ຊາວກະສິກອນຄົງຍີ້ມໄດ້.

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ໂຄງການຈັດຊື້ງົວສູ່ຕະຫຼາດຈີນໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບົບ ແລະເປັນຮູບປະທຳ ໃນວັນນີ້ 26 ມັງກອນ 2021, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດສາງຈ່ຽງການລົງທຶນລາວ ສ້າງຕັ້ງ “ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກະສິຄົບວົງຈອນຈໍາກັດ”, ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານການສົ່ງອອກງົວໄປຂາຍໃຫ້ ສປຈີນ ລວມທັງການດໍາເນີນກິດຈະການຟາມລ້ຽງສັດ, ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍສັດໃຫຍ່ ແລະ ສູນພັດທະນາເຕັກນິກກະສິກໍາ-ລ້ຽງສັດ ແລະອື່ນໆ.


ການເຊັນສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລະຫວ່າງກົມຜະລິດ-ກະສິກໍາ ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ ແລະ ບໍລິສັດສາງຈ່ຽງການລົງທຶນລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ລົງນາມໂດຍທ່ານ ພັນໂທ ບຸນນໍາ ວົງນະດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມຜະລິດ-ກະສິກໍາ ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ ແລະ ທ່ານນາງ ຄອນສະຫວັນ ແສງວິໄວ ປະທານອໍານວຍການ ບໍລິສັດສາງຈ່ຽງລົງທຶນລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ;


ຫຼັງຈາກສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສໍາເລັດແລ້ວ ກໍ່ຈະມີການສ້າງຕັ້ງໂຄງການ, ເຊິ່ງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 30 ປີ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 03 ໄລຍະລົງທຶນ, ໃນນັ້ນຈະມີການດໍາເນີນກິດຈະການຟາມລ້ຽງສັດ, ຟາມທອມສັດ, ສູນກັກກັນສັດ, ສູນຄວບຄຸມປ້ອງກັນພະຍາດສັດ, ໂຮງຂ້າສັດທັນສະໄໝ, ຕະຫຼາດຊຶ້ຂາຍສັດໃຫຍ່ ແລະ ສູນພັດທະນາເຕັກນິກກະສິກໍາ-ລ້ຽງສັດ, ພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາປູກຝັງ, ການປູກຝັງເພື່ອລ້ຽງສັດ, ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະການຄ້າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ.


ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂໍໂກຕາການສົ່ງອອກງົວ, ຜະລິດຕະພັນຈາກງົວທີ່ຜະລິດຈາກໂຄງການ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສົ່ງອອກງົວຢືນໄປ ສປຈີນ 400,000 ໂຕ/ປີ, ຕາມຮ່າງສັນຍາຍັງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າອາຍຸການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍແມ່ນ 30 ປີ ໃນນີ້ແມ່ນສາມາດສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາໄດ້ອີກ 02 ຄັ້ງ,ຄັ້ງລະ 30 ປີ.


ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນດັ່ງກ່າວນີ້, ບໍພຽງແຕ່ເປັນການຮ່ວມມືຂອງທັງສອງພາກສ່ວນເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານກະສິກໍາ-ລ້ຽງສັດ ຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ກັບກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນລາວ ແລະຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວອີກດ້ວຍ.