ເຕືອນໄພ! ສາວເປັນຝີໜອງຢູ່ຄາງ ດົນ 4ປີ ສຸດທ້າຍຮູ້ສາເຫດ ຢູ່ບໍ່ໄກ ເຕືອນທຸກຄົນໝັ່ນກວດເຊັກ

ເຕືອນໄພ! ສາວເປັນຝີໜອງຢູ່ຄາງ ດົນ 4ປີ ສຸດທ້າຍຮູ້ສາເຫດ ຢູ່ບໍ່ໄກ ເຕືອນທຸກຄົນໝັ່ນກວດເຊັກ

1st February 2021 0 By Education

ສະບາຍດີແຟນເພຈທີ່ໜ້າຮັກ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີເລື່ອງມາເຕືອນອີກແລ້ວ ເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແຂ້ວທີ່ທຸກທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ຫຼັງມີຜູ້ອອກມາໂພສກໍລິນີສາວປ່ວຍເປັນຝີໜອງຢູ່ຄາງ ດົນເຖິງ 4ປີ ຈຶ່ງຮູ້ສາເຫດວ່າມາຈາກແຂ້ວ.

ເຟສບຸກ ທ່ານໝໍ ທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ໂພສພາບຜູ້ປ່ວຍສາວທ່ານໜຶ່ງ ມີຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນຝີຢູ່ຄາງມາດົນກວ່າ 4ປີ, ການເປັນຝີນັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນອາດເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງເລັກນ້ອຍລວມໄປເຖິງຕົວສາວຄົນນີ້ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ສາວຄົນນີ້ ເດີນທາງມາພົບທ່ານໝໍ ເນື່ອງດ້ວຍຝີບໍລິເວນກ້ອງຄາງຊໍາເຮື້ອ 4ປີ ແຜດັ່ງກ່າວມີໜອງໄຫຼອອກມາຕະຫຼອດ ທ່ານໝໍ ຈຶ່ງທໍາການລ້າງບາດ ຂູດໜອງອອກ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ບາດແຜບໍລິເວນດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ຫາຍດີ ທ່ານໝໍ ຈຶ່ງສົ່ງໂຕຄົນເຈັບໄປພົບທັນຕະແພດ ເພື່ອກວດຊ່ອງປາກ ຈຶ່ງພົບເລື່ອງທີ່ໜ້າຕົກໃຈ.

ເມື່ອເອັກໂກເບິ່ງພົບແຂ້ວກາມລຸ່ມເຫຼັ້ມທີ 36 ຜຸຈົນເຫຼືອແຕ່ຕໍຝັງຢູ່ໃນເຫືອກ ທັນຕະແພດຈຶ່ງທໍາການຫຼົກຮາກແຂ້ວໃຫ້ຄົນໄຂ້ ລ້າງແຜກ້ອງຄາງທີ່ເປັນຮູເປີດຂອງໜອງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບາດແຜກໍ່ຫາຍຂາດ ຄົນໄຂ້ບໍ່ຕ້ອງທຸກທໍລະມານອີກ ເລື່ອງນີ້ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນເສັ້ນຜົມບັງພູເຂົາ.

ທັ້ງນີ້, ທ່ານໝໍຍັງເຜີຍອີກວ່າ: ແຜຝີໜອງທີ່ເກີຈາກຟັນຜຸນັ້ນ ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ອາການດັ່ງກ່າວສາມາດເອີ້ນໄດ້ອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ໂລກປລິທັນ ຄືໂລກທີ່ມີການທໍາລາຍອະໄວຍະວະອ້ອມຮອບແຂ້ວ ເຊິ່ງກໍ່ຄືກະດູດເບົ້າແຂ້ວ ແລະ ເຫືອກ ການທໍາລາຍນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເລຍທີ່ສະສົມຢູ່ໃນຄາບຈຸລິນຊີ ແລະ ມັກເກາະແໜ້ນທີ່ຫີນປູນ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າສາມາດທໍາຄວາມສະອາດຊ່ອງປາກໄດ້ສະອາດໝົດຈົດ ກໍ່ຈະບໍ່ເກີດໂລກນີ້ແຕ່ຖ້າມີຕໍາແໜ່ງ ຕາມລືບແຂ້ວບ່ອນໃດທີ່ດູແລບໍ່ທົ່ວເຖິງ ກະດູກອ້ອມຮອບແຂ້ວ ຈະຫຼຸດລະດັບລົງເລື້ອຍໆແຂ້ວຈະໂຍກ ແລະ ອຽງໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ເຄີຍເປັນກະດູດ ຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍໜອງອັນເປັນບ່ອນສະສົມຂອງແບັກທີເລຍ ເມື່ອມີໜອງຫຼາຍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຫືອກບວມ ແລະ ມີໜອງໄຫຼອອກມາໄດ້.

ການຕິດເຊື້ອໃນຄອງແຂ້ວນັ້ນ ້ກີດຈາກການທີ່ມີຮູທະລຸໂພລງປະສາດ ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໂລກໃນຊ່ອງປາກ ສາມາດເລັດລອດເຂົ້າໄປໃນຄອງຮາກແຂ້ວ ຮູທະລຸຄາງນີ້ອາດເກີດຈາກແຂ້ວຜຸ ແຂ້ວແມງ ຫຼື ແຂ້ວຫັກ ເມື່ອເຂົ້າໄປສະສົມດົນ ກໍ່ຈະມີໜອງໄປທີ່ປາຍຮາກ ຖ້າບໍ່ຮັບການປິ່ນປົວ ໜອງຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນທະລັກອອກມາທີ່ເຫືອກ ເຮັດໃຫ້ເຫືອກບວມ ແລະ ມີໜອງໄຫຼອອກມາໄດ້.