ຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳ ບໍ່ຢຸດເຊົາ! ຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນເມືອງນອງໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳ ບໍ່ຢຸດເຊົາ! ຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນເມືອງນອງໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ

9th February 2020 0 By Education

ປະຊາຊົນ 63 ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານປະແນະ, ຕາຢົງ ແລະ ບ້ານລະໃກ້ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຕັງອາໄລ-ລະແບງ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ອາດຈະຫຼຸດພົ້ນອອກ ຈາກຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນປີ 2020 ນີ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄໍາໃນການມີສ່ວນຮ່ວມລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນຈາກ ທ່ານເກ໋ຍ ອູ່ສິດທິເດດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນປາໂລມາຄໍາ ແລະ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກວານເມືອງຈັນ ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນ ສາຍໄຍຈຸລະພາກ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ, ເຊິງມີໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການແມ່ນ 1 ປີ ນັບ ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນທັນວາ 2020, ປັດຈຸບັນນີ້ ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ ແລະ ບໍ່ມີອາຊີບຄົງທີ່ ຍັງຊອກທຳມາຫາກິນແບບເລື່ອນລອຍ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ເກ໋ຍ ອູ່ສິດທິເດດໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານນັກ ຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວວ່າ: ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍປາໂລມາຄໍາໃນການມີ ສ່ວນຮ່ວມລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ນີ້ມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຄອບຄົວເປົ້າໝາຍໂດຍການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ພັດທະນາຕົນເອງໃນການຮູ້ສ້າງຢູ່ທໍາກິນ ໃຫ້ມີອາຊີບຄົງທີ່ ຊຶ່ງທາງໂຄງການຈະສ້າງນໍ້າບາ ດານ, ສ້າງຝາຍນໍ້າ, ມອບດິນເພື່ອສົ່ງເສີມການ ປູກພືດຕ່າງໆ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ, ການສ້າງ ສູນກ້າເບ້ຍໄມ້, ສູນອະນຸບານເບ້ຍໄມ້, ສູນອະ ນຸບານສັດຢູ່ 2 ຈຸດ ຄືຢູ່ຈຸດສຸມຕັງອາໄລ ແລະ ຢູ່ສວນເພາະປູກຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຕະຢົງ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ມາຮຽນ ຮູ້ຂັ້ນຕອນການປູກ, ການລ້ຽງ, ການບົວລະບັດ, ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ນອກນັ້ນໂຄງການຍັງສົ່ງເສີມ ເຮັດຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ ແລະ ຈັກສານ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ເກ໋ຍ ກ່າວວ່າ: ການສ້າງນໍ້າບາດານ ເພື່ອໃຫ້ ບັນດາຄອບຄົວເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ກິນ, ໄດ້ອາບ ແລະ ສ້າງຝາຍນໍ້າລົ້ນເພື່ອກັກນໍ້າໄວ້ຫົດ ພືດຜັກ ແລະ ໄວ້ລຽ້ງປາຖືວ່າເປັນໜາກຫົວໃຈຫຼັກຂອງໂຄງການ, ຕາມແຜນແຕ່ລະບ້ານ ລວມມີ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍນັ້ນແມ່ນຈະສ້າງນໍ້າບາດານ ໃຫ້ພວກເຂົາ 4 ແຫ່ງ ແລະ ຝາຍນໍ້າລົ້ນໜຶ່ງແຫ່ງ. ການສົ່ງເສີມປູກພືດ ແລະ ລຽ້ງສັດຂອງຄອບຄົວ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນຂຶ້ນກັບທ່າແຮງ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາວ່າຕ້ອງການພືດຊະນິດໃດ, ແນວພັນປະເພດໃດຈາກນັ້ນທາງໂຄງການແມ່ນຈະຊ່ວຍຊອກຫາ ແລະສະໜອງໃຫ້.

ພາບປະກອບ

ການທີ່ວ່າພວກເຂົາຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນ 1 ປີນັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດຈະຢືນຢັນ ໄດ້ ເພາະທາງໂຄງການພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ພວກເຂົາມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຫຼຸດຜ່ອນການ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ຫັນມາປູກພືດກະສິກໍາຢູ່ດິນທີ່ ທາງໂຄງການຈະມອບໃຫ້ ຄື 1 ເຮັກຕາ ຕໍ່ຄອບຄົວ, ຊຶ່ງມີ 41 ຄອບຄົວທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຮູ້ວິທີປູກພືດເພື່ອກິນ, ກ້າວ ໄປສູ່ການເຫຼືອກິນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ທາງໂຄງການກໍ່ຈະຊ່ວຍຊອກຕະຫຼາດໃຫ້ຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ