1 ຜູ້ລົງສະໝັກ ສສ ທີ່ໜ້າຕິດຕາມ ເຈົ້າຂອງນ້ຳກັດໂຢລະປາຈາກເຂດ1 ນະຄອນຫຼວງ

1 ຜູ້ລົງສະໝັກ ສສ ທີ່ໜ້າຕິດຕາມ ເຈົ້າຂອງນ້ຳກັດໂຢລະປາຈາກເຂດ1 ນະຄອນຫຼວງ

9th February 2021 0 By Education

ການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດ II ນັບວ່າເປັນວາລະໃໝ່ທີ່ໜ້າຕິດຕາມຫຼາຍ ມີຜູ້ລົງສະໝັກຈາກຫຼາຍເວດວົງເຂົ້າມາ ໃນນັ້ນ ແມ່ນມີນັກທຸລະກິດຫຼາຍທ່ານກໍ່ລົງສະໝັກເຊັ່ນກັນ ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໜຶ່ງໃນ 23 ທ່ານແມ່ນມີ ເຈົ້າຂອງນ້ຳກັດ, ນ້ຳປຽນຢໍລະປານຳ ຫວັງວ່າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະພ້ອມກັນປ່ອນບັດ ແລະເລຶອກເອົາຄົນດີ ຄົນເກັ່ງມາເປັນຕົວແທນຂອງຕົນເອງໄປນັ່ງຢູ່ໃນສະພາໄດ້.


ໂດຍຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນເຂດເລືກຕັ້ງທີ1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໝາຍເລກ 18 ແມ່ນເຈົ້າຂອງນ້ຳກັດ ນ້ຳປຽນໂຢລະປາ, ທ່ານເປັນນັກທຸລະກິດໜຸ່ມທີ່ວິໄສທັດດີ, ຜົນງານໃຫ້ເຫັນຈາກການລົງມືເຮັດແບບຈິງຈັງ ອັນສຳຄັນແມ່ນເພິ່ນຄິດເຖິງປາກທ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ສິ່ງທີ່ເຫັນປະຈັກຕາແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບນ້ຳກັດຢໍລະປາ ດຽວນີ້ແມ່ນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ປ່ຽນແປງເທື່ອລະກ້າວ ຊາວບ້ານມີລາຍຮັບ ມີວຽກເຮັດງານທຳຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງເພິ່ນ.

ບາງມຸມດີໆແບບນີ້ຄື ໜຶ່ງຂໍ້ດີສຳລັບຄົນທີ່ເໝາະສົມໃນການເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ຈະເລືອກໃຜນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການພິຈາລະນາຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານ ເພາະທຸກຄົນລ້ວນມີເບື້ອງຫຼັງທີ່ດີການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈິ່ງຄັດເລືອກສົ່ງໃຫ້ລົງສະໝັກ.