ປະໂຫຍດນີ້ຊາວສວນຕ້ອງອ່ານ! ຮູ້ໄວ້ເພ້ຍອັນຕະລາຍທີ່ມັກເກີດກັບມັນຕົ້ນ

ປະໂຫຍດນີ້ຊາວສວນຕ້ອງອ່ານ! ຮູ້ໄວ້ເພ້ຍອັນຕະລາຍທີ່ມັກເກີດກັບມັນຕົ້ນ

27th February 2021 0 By Education

ສະບາຍດີແຟນເພຈທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ ແອັດມິນມີຂ່າວມາເຕືອນສໍາລັບໃຜທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ຫຼື ແຟນເພຈແອັດມິນຄົນໃດ ມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເຮັດສວນປູກມັນຕ່າງໆ ກໍ່ຄວນແຊ ຫຼື ນໍາໄປບອກຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຕົ້ນຂອງພວກເຂົາເສຍຫາຍຈາກເພ້ຍຊະນິດນີ້.

ໂດຍມີເພຈຜູ້ຮູ້ໜຶ່ງເພຈອອກມາເຕືອນໄວ້ວ່າ: ເພ້ຍຫອຍເກັດມັກພົບລະບາດຕາມແິ່ງຂອງໄມ້ຢືນຕົ້ນໃນມັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເພ້ຍຫອຍເກັດ(Cassava scale) ມີຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເພ້ຍຫອຍເກັດຂາວ (white scale: Aonidomytilus albus), ເພ້ຍຫອຍເກັດດໍາ (Black scale: Saissetia miranda).

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາກຮ້ອນ, ແຫ້ງແລ້ງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ພົບເຫັນການລະບາດຂອງເພ້ຍຫອຍເກັດຂາວໃນມັນຕົ້ນ ລຸ້ນທີ່ໃກ້ເກັບກ່ຽວ ຫຼື ພົບໃນມັນຕົ້ນທີ່ກອງສຸມກັນໄວ້ກຽມເຮັດແນວພັນ ໂດຍເພ້ຍຊະນິດນີ້ຈະຂຶ້ນປົກຄຸມເກືອບທຸກສ່ວນຂອງມັນຕົ້ນ ທັ້ງສ່ວນຍອດ, ລໍາຕົ້ນ, ກິ່ງ, ເຫງົ້າ ແລະ ຫົວ

ກໍລະນີທີ່ມີການປູກມັນຕົ້ນທີ່ມີເພ້ຍຫອຍເກັດຕິດໄປກັບທ່ອນພັນ ການລະບາດຈະມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍເຖິງ 20%. ການທໍາລາຍຂອງເພ້ຍຊະນິດນີ້ ມັນຈະດູດກິນນໍ້າລ້ຽງຈາກພືດ ເຮັດໃຫ້ໃບເຫຼືອງ ແລະ ຫຼົ່ນ, ເຮັດໃຫ້ລໍາຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ຕາບໄດ້.

ທັ້ງນີ້ ສໍາລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດ: ໃຫ້ເລືອກມັນຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີເພ້ຍຫອບເກັດໄປເຮັດທ່ອນພັນ, ແຊ່ທ່ອນພັນກ່ອນປູກດ້ວຍວິທີດຽວກັນກັບການປ້ອງກັນກໍາຈັດເພ້ຍແປ້ງ ດ້ວຍສານ ໄທອາມີໂນແຊມ (thaiamenoxam 25% WG) ຫຼື ສານ ອິມິດາໂຄຣພຣິກ( imidacloprid 70% WG)  ອັດຕາ 4ກຣາມ ຕໍ່ນໍ້າ 20 ລິດ ແຊາທ່ອນພັນ 10 ນາທີ.

ສ່ວນກ່ານພົ່ນສານເພື່ອກໍາຈັດເພ້ຍນີ້ຜ່ານທາງໃບແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຜົນ ຖ້າຈະພົ່ນສານຕ້ອງຖອນຕົ້ນທີ່ມີການລະບາດຫຼາຍໄປເຜົາຖິ້ມ ແລ້ວພົ່ນບໍລິເວນທີ່ພົບເປັນລັດສະໝີອ້ອມຮອບ.