ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອາ​ຍຸຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດໃນ​ລາວ ໃຊ້ 7 ຄົນ ອ້ອມ ຈຶ່ງຫຸ້ມລໍາຕົ້ນ

ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອາ​ຍຸຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດໃນ​ລາວ ໃຊ້ 7 ຄົນ ອ້ອມ ຈຶ່ງຫຸ້ມລໍາຕົ້ນ

2nd March 2021 0 By Entertain

ຖືວ່າເປັນບຸນຕາ ແລະ ດີຕໍ່ໃຈ !!!

ຕົ້ນໄມ້ຍາງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕາແຫຼວ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,

ຕ້ອງໃຊ້ຄົນເຖິງ 7 ຄົນ ອ້ອມ ຈຶ່ງຫຸ້ມລໍາຕົ້ນ !!!!

.