ຜັກເຮືອບິນ ຫຼື ຜັກຍົນເຫາະ ດີເປັນວີນ ດີເປັນຜີ້ຫົວອ່ຽນ ດີຫນີ້ວໝາກໄຂ່ຫລັງ

ຜັກເຮືອບິນ ຫຼື ຜັກຍົນເຫາະ ດີເປັນວີນ ດີເປັນຜີ້ຫົວອ່ຽນ ດີຫນີ້ວໝາກໄຂ່ຫລັງ

17th March 2021 0 By Entertain

ໃຜແນ່ຮູ້ຈັກກັບຕົ້ນນີ້ໃຫ້ຈື່ຈຳເອົາເດີ ມັນມັກເກີດຕາມຫ້ວຍ ແລະ ບ່ອນທີມີນ້ຳຄຳ ບາງຄົນເອີ້ນວ່າ ຜັກເຮືອບິນ ຫຼື ຜັກຍົນເຫາະ ເຂດໃດເອີ້ນແນວໃດມາບອກແນ່

ຕົ້ນສະນິດນີ້ເປັນຢ່າດີແກ່ກະເພາະອັບເສບລຳໃສ ດີໜີ້ວຖົງບີ້ ດິເບົາຫວານ ດີໂລກຕັບ ດີຫືດປອດ

ດີເຈັບໄນທ້ອງເວລາເປັນປະຈຳເດີອນຕົ້ມກິນປະຈຳ ດີເປັນວີນ ດີເປັນຜີ້ຫົວອ່ຽນ ດີຫນີ້ວໝາກໄຂ່ຫລັງ

ຖ້າວ່າໃຜທີມີບັນຫາພະຍາດດັງກາວນີ້ກະຕິດຕໍຫາ ອາຈານໃດ້ທີເບີໂທຣະ02098710693

ຈາກ​: อาจานคำแสง พระขันสา