ຄົນອື່ນດູຖູກ ຍັງບໍ່ທໍ່ຍາດພີ່ນ້ອງຕົນເອງດູຖູກ

ຄົນອື່ນດູຖູກ ຍັງບໍ່ທໍ່ຍາດພີ່ນ້ອງຕົນເອງດູຖູກ

12th February 2020 0 By Entertain

ບາງຄັ້ງເຮົາກໍບໍ່ແຄຫຼອກວ່າ ຄົນອື່ນໆຈະຄິດກັບເຮົາແນວໃດ, ຈະເວົ້າດີຫຼື ບໍ່ດີ ດ່າຮ້າຍຫຍັງໃຫ້ເຮົາເສຍຫາຍ ເຮົາກໍບໍ່ຢາກຫຍຸງ ວຸ້ນວາຍ

ເພາະມັນບໍ່ມີຜົນຫຍັງກັບເຮົາທັງສິ້ນ ເຮົາເລີຍອາດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແຄ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈທຸກຄໍາເວົ້າຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເທົ່າໃດກໍໄດ້,

ແຕ່ກັບຄົນໃກ້ໂຕເຮົານິຕິ, ຄົນທີ່ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຮັກເຂົາ ແລະ ເຂົາກໍຮັກເຮົາຄົນທີ່ປຽບເໝືອນຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາ

ມາດູຖູກ ດູມິ່ນເຮົາ ມັນຮູ້ສຶກເຈັບສຸດໆເລີຍແມ່ນບໍ່ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍຕໍ່ໃຫ້ຄົນທັງໂລກບໍ່ເຂົ້າໃຈເຮົາ ແຕ່ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຄອບຄົວເຮົາກໍຄວນເຂົ້າໃຈເຮົາ,

ສໍ່ານີ້ກໍພໍແລ້ວ ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ບໍ່ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແຖມຍັງມາດູຖູກ ດູໝິ່ນເຮົາອີກຄົງບໍ່ມີໃຜທົນໄດ້

ຈາກ : bohatto