ປີໃໝ່ມາຮອດແລ້ວ ກຽມພ້ອມສົມມາຜູ້ໃຫຍ່ພໍ່ແມ່ທີ່ເຄົາລົບ

ປີໃໝ່ມາຮອດແລ້ວ ກຽມພ້ອມສົມມາຜູ້ໃຫຍ່ພໍ່ແມ່ທີ່ເຄົາລົບ

30th March 2021 0 By Education

ຕາມຄະນົບທຳນຽມປະເພລີລາວເຮົາ ເມື່ອຮອດປີໃໝ່ທຸກຄົນຈະກັບບ້ານກັບຊ່ອງໄປພົບໜ້າພໍ້ຕາກັບພໍ່ແມ່ຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຮີດຮູ້ຄອງສິ່ງທີ່ຄວນມີຄືການສົມມາຂໍຂະລາມາໂທດສິ່ງທີ່ເຮັດຜິດພາດໄປບໍ່ວ່າທາງກາຍ ຫຼື ວາຈາ ແລະອວຍໄຊໃຫ້ພອນຜູ້ມີພະຄຸນຈົ່ງຢູ່ດີມີແຮງ ໃນນັ້ນ ຈະມີທັງເຄື່ອງຕ້ອນທີ່ເປັນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຂັວນຕ່າງໆແລ້ວແຕ່ກຳລັງຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ໄປຕາມຮີດຄອງແທ້ໆຕ້ອງມີພິທີລີຕອງເລັກນ້ອຍ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ
1. ຂັນ 5 ດອກໄມ້ ແລະ ທຽນ
2. ຝ້າຍຜູກແຂນ
3. ສິ້ນຜືນແພວາ (ເຄື່ອງນຸ່ງຖືທີ່ຈະມອບໃຫ້ພໍ່ແມ່) ແລະ ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ຖ້າກໍລະນີຜູ້ບໍ່ມີກໍ່ເລືອກເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງກໍ່ໄດ້
4. ນໍ້າອົບນໍ້າຫອມ

ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ກຽມຫຍັງຍ້ອນເງື່ອນໄຂບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ດ້ວຍເຫດອັນໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈຢາກໄປອວຍພອນເພິ່ນ ກໍ່ພຽງແຕ່ຍໍມືນົບຕັ້ງຈິດໃຈໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມບໍລິສຸດ ກ່າວຂໍຂະມາລາໂທດແກ່ພໍ່ແມ່ດ້ວຍວາຈາອອກມາຈາກໃຈຈິງ ແລ້ວກົ້ມກາບໄຫວ້ພວກເພິ່ນທີ່ຕັກ ຫຼື ຕີນຂອງເພິ່ນເທົ່ານີ້ກໍ່ຍ່ອມໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳນຶກບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງດູຕົນເອງມາໃຫ້ໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ເຊິ່ງການສົມມາພໍ່ແມ່ນັ້ນ ດີແທ້ລູກໆທຸກຄົນຕ້ອງມີ ເພື່ອບໍປະຮີດໃຫ້ໝອງບໍປະຄອງໃຫ້ເສົ້າເນີ້!