ກຽມ​ໂຕ​ກັນຫຼື​ຍັງ​ນ້ອງໆ ​ມໍ 4 ມໍ 7 ອີກ​ບໍ່​ດົນ​ຈະ​ສອບ​ເສັງ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ແລ້ວ

ກຽມ​ໂຕ​ກັນຫຼື​ຍັງ​ນ້ອງໆ ​ມໍ 4 ມໍ 7 ອີກ​ບໍ່​ດົນ​ຈະ​ສອບ​ເສັງ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ແລ້ວ

5th April 2021 0 By Entertain

ອອກມາແລ້ວ! ກຳນົດເສັງຈົບ ມໍ7 ແລະ ມໍ 4 ຕາມນີ້


ຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ
ປີ 2020-2021 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມໍ7 ມີ 5 ວິຊາຄື:


1 ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
2 ຄະນິດສາດ
3 ພາສາອັງກິດ

.
4 ວິຊາເລືອກທຳມະຊາດ
5 ວິຊາເລືອກສັງຄົມ


ສຳລັບວັນທີໃນການເລີ່ມເສັງມີດັ່ງນີ້:


ມໍ 4 ເລີ່ມເສັງຈົບຊັ້ນວັນທີ 16-18 ມິຖຸນາ 2021
ມໍ 7 ເລີ່ມເສັງຈົບຊັ້ນວັນທີ 23-25 ມິຖຸນາ 2021