ເຕືອນໄພ! ກິນນໍ້າກ້ອນຫຼາຍ ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດ ລະວັງພະຍາດນີ້ຈະຖາມຫາ…

ເຕືອນໄພ! ກິນນໍ້າກ້ອນຫຼາຍ ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດ ລະວັງພະຍາດນີ້ຈະຖາມຫາ…

6th April 2021 0 By Education

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ແອັດຢາກຍົກມາເຕືອນໄພທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍຄໍເຢັນທັງຫຼາຍ ຄວນລະວັງໄວ້ ກິນນໍ້າກ້ອນຫຼາຍບໍ່ດີ ມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງກວ່າທີ່ຄິດ.

ນໍ້າແຂງອັນຕະລາຍ

ເລື່ອງລາວທີ່ແອັດຈະນໍາມາແບ່ງປັນໃນມື້ນີ້ ເປັນເຄັດລັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກກິນນໍ້າກ້ອນ ກິນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ດີ ເພາະພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖາມຫາ.

ອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດ

ອັນຕະລາຍຈາກການກິນນໍ້າກ້ອນເປັນປະຈໍາ ຫຼື ກິນນໍ້າກ້ອນຫຼາຍນັ້ນ ມີຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ສ່ຽງ ແຂ້ວແຕກ ແຂ້ວບິ່ນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງ ແລະ ຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ຖ້ານໍ້າກ້ອນທີ່ຜະລິດບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ບໍ່ສະອາດ ເມື່ອນໍາມາດື່ມແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ສະນັ້ນ ດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ແອັດຂໍເຕືອນທຸກຄົນໄວ້ ໃຫ້ກິນພໍປະມານ ຢ່າກິນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະມັນຈະເປັນໄພໃຫ້ໂຕເອງ.