ອາຈານກາບແກ້ວວ່າ “ຢ່າເບິ່ງກົ້ນກັບຂາ ໃຫ້ເບິ່ງຕາຖ້າຢາກພົບຮັກແທ້”

ອາຈານກາບແກ້ວວ່າ “ຢ່າເບິ່ງກົ້ນກັບຂາ ໃຫ້ເບິ່ງຕາຖ້າຢາກພົບຮັກແທ້”

14th February 2020 0 By Entertain

ບົດຄວາມດີໆຈາກອາຈານກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ “ສຸກສັນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ” ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກຝົນ ກໍຄືດັ່ງຄົນບໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກຮັກ,

ຖ້າເຈົ້າຢາກເຫັນຄວາມງາມໃນຮັກຂອງແມ່ຍິງ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນດວງຕາ ບໍ່ແມ່ນເບິ່ງທີ່ກົ້ນ ຫຼື ຂາ ເພາະດວງຕາຄືເສັ້ນທາງຜ່ານເຂົ້າໄປຫາດວງໃຈ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມຮັກຂອງແມ່ຍິງອາໄສຢູ່.

ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຂອງຄົນຈິ່ງຢູ່ທີ່ຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຮັກ ເພາະຄອບຄົວເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ ສ່ວນຄວາມຮັກ ກໍເປັນຄືດັ່ງອາຫານທີ່ມາຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດ ການທີ່ຖືກຮັກຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການທີ່ເຈົ້າຫຼົງຮັກໃຜ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີກຳລັງໃຈ.

ແຕ່ຖ້າໃນມື້ແຫ່ງຄວາມຮັກນີ້ ເຈົ້າບໍ່ຖືກຮັກຈາກຄົນໃດ ຢ່າຄິດວ່າຕົນບໍ່ມີຄ່າ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຍ່າງເຂົ້າໄປຫາແວ່ນແຍງເບິ່ງແລ້ວຈະຮູ້ວ່າ ຄົນທີ່ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໃຜອື່ນໄກດອກ ບອກໃຫ້ກໍໄດ້ ຄົນຜູ້ນັ້ນ ທີ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກໍຄືຕົວເຈົ້ານັ້ນເອງ

“ຈົ່ງຮັກຕົນເອງ ເພາະຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມງາມໃນຊີວິດຈະກໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໃນຕອນທີ່ເຈົ້າຮັກຕົນເອງ”.

ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ພາບປະກອບຈາກ: