ສັງເກດຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ໂຄວິດ19 ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ມີອາ​ການ

ສັງເກດຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ ໂຄວິດ19 ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ມີອາ​ການ

12th April 2021 0 By Entertain

ແຊບອກ​ຕໍ່ໆ​ກັນ ອາ​ການ​ໃໝ່​ຂອງ ໂຄວິດ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ອັງ​ກິດ ຕາມ​ນີ້

1 ຕາ​ແດງ

2 ເປັນ​ພື່ນ​ຄັນ​ຕາມ​ຕົນ​ໂຕ

3 ມີ​ນ້ຳ​ມູກ​ໄຫຼ

4 ບໍ່​ມີ​ອາ​ການ​ໄຂ້

ຫາກ​ມີ​ອາ​ການ​ດັ່ງ​ນີ້​ພົບ​ແພດ​ເພື່ອກວດ​ຕົນ​ເອງ, ຫາ​ກ​ຮູ້​ວ່າ​ໄປ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສ່ຽງ ຫຼ​ື ໃກ້​ສິດ​ກັບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ ຄວນ​ກັກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື ໄປ​ພົບ​ແພດ​ໝໍ ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື້ອ​ແຜ່​ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປຫຼາຍກວ່າ​ນີ້