ວັນ​ເນົາ ຕາມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແມ່ນ “ຫ້າມນອນ​ເວັນ”

ວັນ​ເນົາ ຕາມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແມ່ນ “ຫ້າມນອນ​ເວັນ”

15th April 2021 0 By Entertain

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ ່ ໃນມື້ເນົາ ຕາມຄວາມເຊື່ອບາງທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂດອື່ນເດ ເປັນແນວໃດ ?

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ
ໃຫ້ພັກຜ່ອນ, ບໍ່ເຮັດກິດຈະການ, ວຽກງານໃດ
ໃຫ້ໄປທ່ຽວ, ໄປວັດ, ໄປເຮັດບຸນ
ໃຫ້ໄປທໍາຄວາມສະອາດທາດ ບັນພະບຸລຸດ, ໃຫ້ອອກຕະຫຼາດ ກະກຽມຊື້ເຄື່ອງຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ
ຫ້າມນອນເວັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເນົ່າເຫມັນຕະຫຼອດປີ
ຫ້າມຜິດກັນ ຈະນໍາຄວາມອັບປະມົງຄົນມາສູ່ຊີວິດ | ຫ້າມປ້ອຍດ່າກັນ ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາບໍ່ສຸພາບ ຈະເຮັດໃຫ້ປາກເຫມັນຕະຫຼອດປີ

“ເນົາ” ເປັນພາສາຂະເໝນ ຫຼື ພາສາກຳປູເຈຍ ທີ່ລາວເຮົາເອົາມາໃຊ້ສື່ສານກັນ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ ແປໄດ້ຄວາມໝາຍງ່າຍໆວ່າ ຢູ່ ຢຸດ ຫຼື ພັກ
ຕົວຢ່າງ ມື້ເນົາ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງສົງການ ໝາຍເຖິງ ມື້ຢູ່ລະຫວ່າງປີເກົ່າ ແລະປີໃໝ່ ຈະບໍ່ແມ່ນ ປີເກົ່າ ແລະ ກໍ່ຈະບໍ່ແມ່ນປີໃຫມ່ ເປັນມື້ພັກ ມື້ຜ່ອນ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ປີໃຫມ່
ຫຼື ເປັນມື້ຮອຍຕໍ່ ຂອງການປ່ຽນປີ ນັ້ນເອງ !

ພາບ​ຈາກ: MISS LAOS ນາງສາວລາວ