ຍິນດີນໍາ 12 ນ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມໂຄງການ Diversity Voyage ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ

ຍິນດີນໍາ 12 ນ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມໂຄງການ Diversity Voyage ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ

17th February 2020 0 By Entertain

ດີໃຈນໍາເດີ້ ຈາກຜູ້ສະໝັກທັງຫມົດ 136 ຄົນ ໄດ້ 12 ນ້ອງ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຈາກຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Diversity Voyage ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ Global citizenship, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

! ຊົມເຊີຍ !