ປະກາດ!ລັອກດາວຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະກາດ!ລັອກດາວຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

21st April 2021 0 By Education

ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອໄປຕ່າງແຂວງ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດລັອກດາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ.

ຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເນື້ອໃນໃຈຄວາມຫຼັກແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ຄວາມຈຳເປັນຂອງລັດຖະບານ ໄລຍະນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດໃນສັງຄົມ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ມາເຮັດວຽກ ຕ້ອງຫຼຸດຈຳນວນລົງແລ້ວຈັດຕັ້ງຜຽນພະນັກງານໄປປະຈຳການນັບແຕ່ວັນທີ 22/4/2021-5/5/ 2021, ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍໄດ້ມາປະຈຳການໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໂດຍຜ່ານລະບົບສື່ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ຫ້າມຄົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຕ່າງແຂວງ, ຫ້າມຄົນຕ່າງແຂວງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜູ້ເຮັດວຽກຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ
ໂຈະການບໍລິການໂດຍສານຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຕ່າງແຂວງ ແລະຈາກຕ່າງແຂວງເຂົ້າມາ.

ຫ້າມນັກຮຽນນັກສືກສາ ແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີເຈັບເປັນ.

ສ່ວນຜູ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄປທຳການຜະລິດຕ້ອງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຮັບຊາບ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຫ້າມສວຍໂອກາດກັກຕຸນສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກ.