ເຮົາພົບແລ້ວ ຄົນດີມີນ້ຳໃຈບໍ່ເກັບເງິນເລີຍໃຫ້ຢູ່ຫ້ອງແຖວຟຣີໆ

ເຮົາພົບແລ້ວ ຄົນດີມີນ້ຳໃຈບໍ່ເກັບເງິນເລີຍໃຫ້ຢູ່ຫ້ອງແຖວຟຣີໆ

26th April 2021 0 By Education

ເດນ້ຳໃຈຄົນລາວບໍ່ຫ່ຽວແຫ້ງ ເຖິງສະຖານະການໂຄວິດຈະໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສິ່ງດີໆຈາກໃຈຫຼາຍຄົນ ບາງກໍ່ໄປແຈກອາຫານການກິນ, ນຳວັດຖຸປັດໄຈຄູ້ຕຽງໄປຊ່ວຍໂຮງໝໍ ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈເຈົ້າສານອາຫານແຫ້ງເຈົ້າຕູ້ ແລະຊາຍນ້ຳມຈງາມຄົນນີ້ຍົກຫ້ອງເຊົ່າໃຫ້ຢູ່ຟຣີໄປເລີຍວວ້າວໆ.

ຜູ້ຊາຍຮູບຫຼໍ່ໃຈງາມຄົນນີ້ມີຊື່ວ່າ ຈັນທະນູສອນ ເພິ່ນບອກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມເຈົ້າຂອງຫ້ອງແຖວຕາງໜ້າຄອບຄົວຫ້ອງແຖວຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງປົ່ງຂ້າງໂຮງໜໍປົວຕາ(ໄດ້ມີຄວາມຜ່ອນຜ້ນໃນຊ່ວງໂຄວີດນີ້ທາງຫ້ອງແຖວພວກເຮົາຈະບໍ່ເກ້ບເງີນຄ່າຫ້ອງແຖວໃຫ້ຢູ່ຟີຫຼືຈົນກວ່າພະຍາດໂຄວີດຈະດີຂື້ນຍ້ອນເຫ້ນໃຈປະຊາຊົນລາວນຳກັນ ນີ້ເປ້ນນຳ້ໃຈຂອງຄົນລາວສູ້ໆເດີທຸກຄົນ).

ນີ້ເປັນນ້ຳໃຈທີ່ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດນຳກັນ ມີເຂົ້າກໍ່ຊ່ວຍເຂົ້າ ມີເຮືອນກໍ່ຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ ມີລົດກໍ່ໃຫ້ຢືມຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ ມີກຳລັງວັງຊາກໍ່ອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ມີຫຍັງບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງກໍ່ຊ່ວຍຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອຢຸດຕິໂຄວິດ ບໍ່ອອກໄປບໍ່ແຜ່ເຊື້ອບໍ່ຕິດໂຄວິດ.