ແຈ້ງການດ່ວນ ! ລະມັດລະວັງ ໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ເງິນໃບ 50,000 ກີບ

ແຈ້ງການດ່ວນ ! ລະມັດລະວັງ ໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ເງິນໃບ 50,000 ກີບ

19th February 2020 0 By Entertain

ແຈ້ງການດ່ວນຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລື່ອງ ລະມັດລະວັງ ໃນການຮັບ-ຈ່າຍ ພັນທະບັດ ປະເພດໃບ 50,000 ກີບ

.

.