ໂອ ອັນນີ້ຕາຢ້ານ! ນັກຮຽນ ມປ ທົ່ງປົ່ງ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັ້ງທີ່ທາມລາຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເຮືອນ ພ້ອມໃສ່ຜ້າປິດປາກປິດດັງຕະຫຼອດ

ໂອ ອັນນີ້ຕາຢ້ານ! ນັກຮຽນ ມປ ທົ່ງປົ່ງ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັ້ງທີ່ທາມລາຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເຮືອນ ພ້ອມໃສ່ຜ້າປິດປາກປິດດັງຕະຫຼອດ

4th May 2021 0 By Education

ເປັນອີກຂ່າວທີ່ສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ຂະນະດຽວກັນກໍ່ສ້າງຄວາມສົງ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອ ມີແຈ້ງການດ່ວນຈາກ ໂຮງຮຽໜມັດທະຍົມປາຍທົ່ງປົ່ງ ວ່າມີນັກຮຽນຍິງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.

ພາບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີສ່ວງນກ່ຽ%ຂ້ອງກັບເນື້ອໃນຂ່າວ

ທັ້ງນີ້ ໃນແຈ້ງການແມ່ນໄດ້ແຈ້ງລະອຽດກ່ຽວກັບທາມລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແຕ່ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຮູ້ຄໍາຕອບກໍ່ຄື ຜູ້ກ່ຽວໄປຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມາຈາກໃສ.

ສໍາລັບເນື້ອໃນແຈ້ງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດຕາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ.

ມີທາມລາຍການເຕື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ກ່ຽວນັບແຕ່ວັນທີ 12 ເມສາ ເປັນຕົ້ນມາລະອຽດ.