ກ່ອນຈະແຕ່ງດອງ ແມ່​ລ້ຽງ​ດ່ຽວ ຝາກ​ທຸກ​ຄົນ​ຄິດ​ດີໆ​ກ່ອນ ຢ່າ​ເລືອກ​ຄົນ​ທີ່​ດູ​ແລ​ເຮົາ​ໄດ້ ແຕ່​ຈົ່ງ​ເລືອກ​ດູ​ແລ​ຈິດ​ໃຈ​ເຮົາ​ພ້ອມ

ກ່ອນຈະແຕ່ງດອງ ແມ່​ລ້ຽງ​ດ່ຽວ ຝາກ​ທຸກ​ຄົນ​ຄິດ​ດີໆ​ກ່ອນ ຢ່າ​ເລືອກ​ຄົນ​ທີ່​ດູ​ແລ​ເຮົາ​ໄດ້ ແຕ່​ຈົ່ງ​ເລືອກ​ດູ​ແລ​ຈິດ​ໃຈ​ເຮົາ​ພ້ອມ

14th May 2021 0 By Entertain

ແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ ຝາກຂໍ້ຄິດ “ກ່ອນຈະແຕ່ງດອງ ຢ່າເລືອກພຽງຄຳວ່າ ເຂົາຈລ້ຽງເຮົາໄດ້ ໃຫ້ເລືອກຄົນທີ່ ລ້ຽງຫົວໃຈເຮົາ”

ຈາກໂພສ Noudee Deenoy ກ່ອນຈະແຕ່ງງານກັບໃຜຄົນ1ຢ່າເລືອກພຽງຄຳວ່າ “ເຂົາຈະລ້ຽງເຮົາໄດ້”

ແຕ່ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ “ລ້ຽງຫົວໃຈ”ຂອງເຈົ້າໄດ້ ນຳເພາະນັ່ນຄືຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ

ບໍ່ຊັ້ນຊີວິດກະຊິບໍ່ຄວາມສຸກ ຄືກັບຕອນທີ່ຂ້ອຍເລືອກໄດ້ພຽງວັດທຸສິ່ງຂອງແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄວາມຮັກ ຄວາມໃສ່ໃຈ ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈບໍ່ເຄີຍມີ

(ແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ)