6 ສະຖານທີ່ 11 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

6 ສະຖານທີ່ 11 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

16th May 2021 0 By Entertain

ລາຍງານຈາກ ຄະນະສະເພາະກິດ ປະຈໍາວັນທີ 16.5.2021 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
6 ສະຖານທີ່ 11 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໃຫມ່


1 ກຸ່ມຄົນທີຕິດຈາກ ກໍລະນີທີ່ເສຍຊີວິດ ຄົນທີ 2

2 ກຸ່ມພະນັກງານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ນະຄອນຫຼວງ

3 ກຸ່ມບໍລິສັດສັນຕິພາບ ສັງກະສີລາວ
4 ກຸມໃກ້ຊິດກັບ ພະນັກງານ T- PLUS ຫອ້ງແຖວ ບ້ານຫວຍຫົງ

5 ກຸ່ມພະນັກງານ ບໍານານກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູ

6 ກຸ່ມພະນັກງານ ອາສາສະຫມັກ UNDP