ເວົ້າແທ້? ອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍາລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີສາມີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1ຄົນ

ເວົ້າແທ້? ອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍາລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີສາມີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1ຄົນ

17th May 2021 0 By Education

ເປັນໄປແລ້ວ ເປັນເລື່ອງຮືຮາຂຶ້ນມາອີກໜຶ່ງເລື່ອງ ເມື່ອມີຂ່າວອອກມາວ່າ ອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍາລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີຜົວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1ຄົນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຍິງ 1 ຜົວ 2 ຈະບໍ່ຜິດກົດໝາຍບ້ານເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.

ກົດໝາຍ Polyandry ການມີຄູ່ຄອງຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງຖືກຕ້ອງສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມຍິງຊາຍ.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ມີກຸ່ມວັດທະນະທໍາ ສາສະໜາ ທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະເພາະຜູ້ຊາຍສາມາດມີເມຍຫຼາຍກວ່າ 1ຄົນ ມີຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກົດໝາຍຮອງຮັບກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ຢູ່ລະຫວ່າງການເຮັດປົກຂຽວ ສຶກສາ ແລະ ລົງສຽງພິຈາລະນາ ຫາກຜ່ານຈະຮອງຮັບກຸ່ມມີຄູ່ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄາດວ່າອີກ 1-2 ເດືອນຈະຮູ້ຜົນ