ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ໂພ​ສ​ໄວ້ “ເມຍ” ເຂົ້າມາໃນຊິວິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ທຸກຢ່າງມັນປ່ຽນໄປ ໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ

ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້​ໂພ​ສ​ໄວ້ “ເມຍ” ເຂົ້າມາໃນຊິວິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ທຸກຢ່າງມັນປ່ຽນໄປ ໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ

19th May 2021 0 By Entertain

ຈາກໂພສ Xieng Sourasith Hkl ຫຼັງຈາກແຕ່ງງານ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຄື ສີ່ງທີ່ປ່ຽນແປງຊິວິດຫລາຍໆດ້ານ.

ຈາກຜູ້ຊາຍທຳມະດາ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຄີດຫຍາກປະຫຍັດ ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ, ໃຊ້ເງີນໃປກັບ ວັດຖຸສີ່ງຂອງ ຫລາຍໆຢ່າງທີ່ ບໍ່ຈຳເປັນ .
ຈົນມາປະຈຸບັນ ເວລາ ການທີ່ຈະຊື້ຫຍັງຕ້ອງຄີດໄຕ່ຕອງ ຄີດແລ້ວ ຄິດອີກວ່າຈຳເປັນບໍ່ , ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ອົດໃປກ່ອນ,

ຫຼັງຈາກ ມີອິກຄົນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເມຍ “ ເຂົ້າມາໃນຊິວິດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ ວ່າ ທຸກຢ່າງ ມັນປ່ຽນໄປ ແຕ່ ກໍ່ ຍອມຮັບວ່າໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ
ເລີ່ມມີຄວາມຄິດຢາກມີດີນ, ຢາກມີບ້ານຫລັງນ້ອຍໆທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຫລາຍໆ, ອາກາດດີໆ ມີບ່ອນຈອດລົດເກົ່າໆ ມີໂຊນນັ່ງກີນກາເຟ, ມີລູກແລ່ນຫລີ້ນ ເຫດຜົນເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄວາມຄິດປ່ຽນ,

ເລີ່ມຄິດປັນສ່ວນເງີນທີ່ຫາມາໃດ້ໃຫ້ ເມຍ ເກັບເງີນທຸກເດືອນ, ທຸກຢ່າງທີ່ຫາທີ່ໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ ເມຍ. ຈົນທີ່ສຸດໃດ້ຫາເງີນກ້ອນແລກທີ່ຢາກໃຫ້ເມຍ( ຫລັງຈາກແຕ່ງກັນມາ5ເດືອນ) ມັນອາດຈະຫລາຍ ຫລື ນ້ອຍ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍມັນຄືຄວາມຕັ້ງໃຈຫລາຍກວ່າ

ສຸດທ້າຍ ໃນນາມສາມີ ໃຫ້ທ່ອງໃວ້ວ່າ “ ຢ່າຖຽງເມຍ, ຟັງຄວາມເມຍ ແລ້ວ ຊິວິດຈະດີເອງ “