ເປີດ 3ເທັກນິກງ່າຍໆ! ເພີ່ມຜົນຜະລິດໝາກມ່ວງນອກລະດູໄດ້ດີ

ເປີດ 3ເທັກນິກງ່າຍໆ! ເພີ່ມຜົນຜະລິດໝາກມ່ວງນອກລະດູໄດ້ດີ

23rd February 2020 0 By Education

ສະບາຍດີແຟນເພຈ ມືນີ້ແອັດມີເທັກນິກດີໆກ່ຽວກັບການເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ໝາກມ່ວງນອກລະດູມາແບ່ງປັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລອງນໍາໄປໃຊ້ນໍາກັນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍ 3ວິທີນີ້.

1 ການເພີ່ມຈໍານວນຍອດອ່ອນດ້ວຍການສີດພົ່ນສານທາງໃບດ້ວຍສານປະສົມຂອງເອທີຟອນກັບໄທໂອຢູເຣຍ ຫຼັງການຕັດແຕ່ງກິ່ງ ເຊິ່ງວິທີເກົ່າຈະໃຊ້ໄທໂອຢູເຣຍພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ການປະສົມເອທີຟອນລົງໄປຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຍອດອ່ອນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເພີ່ມຍອດໄດ້ 40 ຫາ 70% ເມື່ອຍອດຫຼາຍຂຶ້ນຈໍານວນຕາດອກກໍ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນນໍາ

2 ການເພີ່ມຈໍານວນການອອກດອກ ໂດຍການສີດພົ່ນສານທາງໃບດ້ວຍເມພິທວອທຄຣໍໄຣນໃນຊ່ວງການບໍາລຸງຕົ້ນ ວິທີການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເສີມປະສິດທິພາບຂອງສານພາໂຄຣບິວທຣາໂຊລ ທີ່ລາດທາງດິນ ເຊິ່ງເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັນຈະມີຈໍານວນການອອກດອກເພີ່ມຂຶ້ນ 40 ຫາ 60% ໃນຊ່ວງຝົນນ້ອຍ ຫຼື ຊ່ວງທີ່ເກີດພາວະເອວນິລໂຢ່ ແຕ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມດອກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ 100 ຫາ 300%

ຫາກໃຊ້ວິທີດັ່ງກ່າວໃນຊ່ວງຝົນຫຼາຍ ຫຼື ລານີຢ່າ ທີ່ມີຝົນຕົກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ກະເສດຕະກອນທີ່ທໍາການຜະລິດໃນພື້ນທີ່ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ດິນຮ່ວນປົນຊາຍທີ່ມີຫີນປົນໃນເຂດໃກ້ກັບພູເຂົາ, ສານພາໂຄຮບິວທຣາໂຊລ ທີ່ລາດທາງດິນຈະຖືກຊະລ້າງໃຫ້ລົງໄປເລິກກວ່າລະບົບຮາກໝາກມ່ວງໄດ້ງ່າຍເມື່ອມີຝົນຕົກ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດໝາກມ່ວງນອກລະດູລົ້ມເຫຼວ, ເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການສີດພົ່ນສານພາໂຄຣບິວທຣາໂຊລທາງໃບຮ່ວມກັບເມພິກວອທຄລໍໄຣນ໌ ໝາກມ່ວງກໍ່ຈະອອກດອກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

3 ການເພີ່ມການຕິດໝາກຂອງໝາກມ່ວງ ໂດຍການສີດພົ່ນທາງໃບດ້ວຍສ່ວນປະສົມຂອງນໍ້າຕານ ແລະ ນົມຜົງ ວິທີນີ້ອາດຊ່ວຍໃຫ້ພືດໄດ້ຮັບສານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຂະບວນການປະສົມເກສອນ ແລະ ຫຼຸດການຫຼົ່ນຂອງໝາກ ໂດຍພົບວ່າ ການສີດພົ່ນສານທາງໃບ ຈໍານວນ 3 ຫາ 4ຄັ້ງ ກ່ອນກະຕຸ້ນການຈະເລີນຂອງຕາດອກ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມການຕິດໝາກ ແລະ ຫຼຸດການຫຼົ່ນຂອງໝາກ

ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຂອງການຜະລິດໝາກມ່ວງ ທັງນີ້ ຈາກການທົດລອງພົບວ່າສາມາດເພີ່ມການຕິດໝາກຂອງໝາກມ່ວງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຫາ 3ເທົ່າ ແລະ ເມື່ອຕິດໝາກແລ້ວສີດພົ່ນຕໍໄປຈະເຮັດໃຫ້ໝາກມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສົມບູນຂຶ້ນ ແລະ ໃນການເຮັດດອກຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໝາກມ່ວງຈະສົມບູນ ແລະ ສາມາດຕິດໝາກໄດ້ດີທຸກລອບຂອງການຜະລິດ