ປະ​ກາດ​ຕາມ​ຫາ ນາງ ນ້ຳທິບ ແກ້ວປັນຍາ ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ 3-4 ມື້​ຍັງ​ບໍ່​ກັບ​ເຮືອນ ພົບ​ເຫັນ​ບອກ​ໃຫ້​ແນ່

ປະ​ກາດ​ຕາມ​ຫາ ນາງ ນ້ຳທິບ ແກ້ວປັນຍາ ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ 3-4 ມື້​ຍັງ​ບໍ່​ກັບ​ເຮືອນ ພົບ​ເຫັນ​ບອກ​ໃຫ້​ແນ່

24th May 2021 0 By Entertain

ປະກາດຕາມຫາບຸກຄົນໃນຮູບໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍ່ກັບທາງບ້ານເປັນຫວ່ງ
ຊື່ ນາງ ນ້ຳທິບ ແກ້ວປັນຍາ

ໄດ້ຫນີອອກຈາກບ້ານໄປໄດ້ 3-4ມື້ແລ້ວ

ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍເບີ

020 9770 2679 ແລະ 020 5911 9443