ຊື່ນຊົມຫົວໃຈນັກສູ້! ເດັກຊາຍໄວ 10ປີ ໄຮ້ພໍ່ແມ່ດູແລ ໃຊ້ມ້າແທນລົດໄຖ ໄຖດິນປູກຜັກລ້ຽງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ

ຊື່ນຊົມຫົວໃຈນັກສູ້! ເດັກຊາຍໄວ 10ປີ ໄຮ້ພໍ່ແມ່ດູແລ ໃຊ້ມ້າແທນລົດໄຖ ໄຖດິນປູກຜັກລ້ຽງພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ

25th May 2021 0 By Education

ພາບເດັກຊາຍ ເຣມາກ ໄວ 10ປີ ກໍາລັງບັງຄັບມ້າຂອງເຂົາຊື່ ຣາບາໂນສ ມ້າອາຍຸ 24ປີ ມ້າເຖົ້າທີ່ແຮງກໍາລັງເລີ່ມໝົດລົງ ໄຖດິນ ປະມານ 5ໄລ່ ເພື່ອປູກຜັກລ້ຽງຊີບ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເດທຟີລິິນ ເຣມາກອາໃສຢູ່ກັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ທີ່ຊະລາແລ້ວ ສາຍຕາບໍ່ດີ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.

ແມ່ຂອງເດັກຊາຍຄົນນີ້ ໜີຈາກໄປແຕ່ງງານໃໝ່ຕອນເຂົາອາຍຸ 4ປີ ເຂົາຢູ່ກັບພໍ່ ຕໍ່ມາພໍ່ຖືກຈັບ, ສຸດທ້າຍເຂົາຕ້ອງຢູ່ກັບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າພຽງລໍາພັງ.

ເຣມາກ ຕ້ອງໄດ້ໄຖດິນປູກຜັກເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະແບ່ງຂາຍ ເຊິ່ງເງິນທີ່ໄດ້ມາ ເຣມາກຈະຊື້ຢາ ແລະ ປາຊາດີນໄວ້ເພື່ອເປັນອາຫານ ບາງວັນຫາກຫ່ບໍ້ໄດ້ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງກິນເຂົ້່າລ້າ ຫຼື ເຂົ້າບ່າຍເກືອ.

ເຣມາກ ບັງຄັບມ້າຂອງເຂົາຢ່າງຍາກລໍາບາກ ເຂົາມັກໄດ້ບາດແຜທີ່ຕີນຈໍານວນຫຼາຍ ຈາກການເຮັດວຽກໄຖດິນ ເຣມາກກ່າວວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄວາມລໍ່າລວຍ ແຕ່ຢາກໃຊ້ຊີວິດຢູລອດໄປໃນແຕ່ລະມື້ ມີອາຫານກິນ ເຣາມາກຍັງຕັດພໍ້ອີກວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໂຊກດີຫຼາຍທີ່ມີທັງພໍ່ ແລະ ແມ່ຢູ່ນໍາກັນ.

ດ້ານພໍ່ເຖົ້າຂອງເຣມາກກ່າວວ່າ: ຕົນເອງອິຕົນເຣມາກຫຼາຍ ເພາະເຣມາກຍັງນ້ອຍ ເດັກນ້ອຍຜູ້ອື່ນສາມາດໃຊ້ຊີວິດມ່ວນຊື່ນກັບໄວເດັກ ໃນຂະນະທີ່ເຣມາກ ກັບຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ.