ເຕືອນໄພ! ເດັກຊາຍໃຊ້ນໍ້າຢາງລຶບ ເພື່ອຂຽນສະເກັດບອດ ແຕ່ມັນບໍ່ອອກ ເຄາະໃສ່ໂຕະເຕັມທີ່ ຈົນເກີດເຫດນີ້

ເຕືອນໄພ! ເດັກຊາຍໃຊ້ນໍ້າຢາງລຶບ ເພື່ອຂຽນສະເກັດບອດ ແຕ່ມັນບໍ່ອອກ ເຄາະໃສ່ໂຕະເຕັມທີ່ ຈົນເກີດເຫດນີ້

26th May 2021 0 By Education

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ແອັດຢາກຍົດມາເຕືອນສະຕິ ທັງເປັນອຸທາຫອນແກ່ທຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າຢາງລືບ ທີ່ໃຊ້ລຶບບິກ ເພາະມັນອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດຫາກໃຊ້ບໍ່ເປັນ ຫຼື ບໍ່ຖືກວິທີ  ແລະ ອັນຕະລາຍກໍ່ອາດມາຫາເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍໆ.

ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໄທ ແຕ່ແອັດເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ຈຶ່ງຍາກຍົກມາເປັນອຸທາຫອນເຕືອນທຸກຄົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ນໍ້າລຶບບິກນີ້.

ເຫດມີຢູ່ວ່າ ເດັກຊາຍໄວ 10ປີ ໃຊ້ນໍ້າຢາງລຶບ ຈະມາຂຽນຊື່ໂຕເອງໃສ່ສະເກັດບອດ ແຕ່ກົດນໍ້າຢາແນວໃດກໍ່ບໍ່ອອກ ຈຶ່ງພະຍາຍາມໃຊ້ປາຍແຫຼມຂອງຢາງລຶບເຄາະໆໃສ່ໂຕະ ກ່ອນນໍ້າຢາງລຶບຈະລະເບີດຈົນນໍ້າຢາຟົ້ງອອກກະແຈກກະຈາຍເຕັມໜ້າ ຈົນຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງພາສົ່ງໂຮງໝໍ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ບໍ່ບາດເຈັບຫຍັງຫຼາຍ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຕືອນທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຢາງລຶບນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກິດເຫດແບບນີ້ຂຶ້ນກັບຕົນເອງ.