ໂອ ທໍາມະຊາດປ່ຽນໄປ ແມັກຊີໂກ ຖືກແມງມຸມບຸກ ສ້າງໃຍເຕັມຕົ້ນໄມ້ໃນເມືອງຄົນ

ໂອ ທໍາມະຊາດປ່ຽນໄປ ແມັກຊີໂກ ຖືກແມງມຸມບຸກ ສ້າງໃຍເຕັມຕົ້ນໄມ້ໃນເມືອງຄົນ

4th June 2021 0 By Education

ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ແມງມຸມຈໍານວນຫຼາຍ ບຸກເມືອງ ໃນປະເທດແມັກຊີໂກ ໂດຍຕາມຕົ້ນໄມ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍໃຍແມງມຸມ.

ປານຢູ່ໜັງເອົາໂລດ

ເມືອງເຊຕູມັລ ຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງແມັກຊີໂກ ມີແມງມຸມບຸກເມືອງ ຕະຫຼອດ 2ຂ້າງທາງລັດສະໝີ ປະມານ 7ກິໂລແມັດ ເຕັມໄປດ້ວຍໃຍແມງມຸມ ແລະ ລູກແມງມຸມ

ບຸກມາສ້າງໃຍເຕັມເມືອງ

ໃຍແມງມຸມປົກຄຸມຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ນັບພັນຕົ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ສົມດູນທາງນະເວດວິທະຍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິນີ້ ເຊິ່ງແມງມຸມຫຼາຍລ້ານໂຕພວກນີ້ ຈະຢູ່ແຄມຝັ່ງໃນປ່າໂກງກາງ ບໍ່ມີພິດ ແຕ່ມີການຕັດໄມ້ໂກງກາງຈໍານວນຫຼາຍ ລວມທັງຝົນຕົກໃສ່ອີກ ແມງໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ ພວກມັນອົບພະຍົບຂຶ້ນຝັ່ງ ສ້າງຮັງ ສ້າງຕາໜ່າງດັກຈັບແມງໄມ້ພຽງຊ່ວງເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.

ເຕັມ 2ຟາກຝັ່ງທາງ

ຂົນໜາວລຸກນໍາ

ຂໍ້ມູນຈາກ: World Forum