6 ຫຼັກການສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຂອງ Jeff Bezos ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

6 ຫຼັກການສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຂອງ Jeff Bezos ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

24th February 2020 0 By Admin

ເຈບຟ໌ ເບ ຊອສ (Jeff Bezos) ຄືຕົວຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນຂອງຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດ ກາລັນຕີຕຳແໜ່ງບຸກຄົນທີ່ລ້ຳລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກເຖິງວ່າຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄວາມສຳເລັດທີ່ແທ້ຈິງສະເໝີໄປ ແຕ່ເຂົາສາມາດໃຫ້ບົດຮຽນອັນມີຄ່າແກ່ເຮົາໄດ້ຫຼາຍ ເພາະຄວາມສຳເລັດຂອງເຂົາ ມັກເປັນຜົນມາຈາກຫຼັກການທີ່ເຂົາຍຶດຖືໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ນຳມາປັບໃຊ້ກັບການບໍລິຫານບໍລິສັດ Amazon ຈົນເຕີບໂຕໄດ້ເຖິງປັດຈຸບັນ.


ຫຼັກການສູ່ຄວາສຳເລັດ 6 ຂໍ້ຂອງ ເຈຟ ເບຊອສ ຕໍ່ໄປນີ້ຈຶ່ງຄວນຄ່າແກ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບໃຊ້ໃນຊີວິດ ເຖິງວ່າທ່ານຈະເປັນນັກທຸລະກິດ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ.

1 ຢຸດເສຍໃຈ: ນີ້ປັນກົດຂໍ້ທຳອິດທີ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງເບຊອສ, ໃນປີ 1994 ເບຊອສ ມີໜ້າວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ແລ້ວໃນກອງທຶນຫຼັກຊັບແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ເມື່ອກະແສອິນເຕີເນັດເລີ່ມມາແຮງ ເຂົາຈຶ່ງເລັງເຫັນໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ຕາມມາ ແລະ ກ້າລາອອກຈາກວຽກປະຈຳຂອງຕົນດ້ວຍຫຼັກການ ເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງມາເສຍໃຈຕາມຫຼັງ ເຊິ່ງຄຳຕອບຂອງເຂົາຄື ການລາອອກຈາກວຽກ ແລະ ຮັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕາມມາ ເພາະເຂົາບໍ່ຢາກເສຍໃຈຕາມຫຼັງທີ່ບໍ່ກ້າລາອອກນັ້ນເອງ. ຖ້າເຮັດຕາມຫຼັກການນີ້ແລ້ວ ເຂົາຈະບໍ່ມີທາງເສຍໃຈຕາມຫຼັງ ເຖິງຈະພົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ ຖ້າທ່ານກຳລັງປະເຊີນກັບການຕັດສິນໃຈອັນຍາກລຳບາກ ລອງນຳຫຼັກຄິດນີ້ໄປໃຊ້ເບິ່ງ ແລະ ເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງມານັ່ງເສຍດາຍໃນອະນາຄົດໜ້ອຍທີ່ສຸດ.


2 ເບິ່ງການໄກ: ເບຊອສ ເປັນຄົນມີວິໄສທັດທາງທຸລະກິດທີ່ຍາວໄກ ເຂົາບໍ່ສົນຜົນກຳໄລໃນໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ເບິ່ງພາບລວມ ຂອງບໍລິສັດເປັນໄປໃນທິດທາງໃດ ແລ້ວຈະເຮັດຢ່າງໃດໃຫ້ບັນລຸພາບທີ່ຕັ້ງໄວ້ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ Amazon ຈຶ່ງສາມາດລົງທຶນຊ້ຳໄດ້ໃນຈຳນວນເກືອບທົບຜົນກຳໄລທັງໝົດໄດ້. ການເບິ່ງການໄກໝາຍເຖິງການຄາດຫວັງຜົນໃນອະນາຄົດ, ດັ່ງນັ້ນ Amazon ຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດລະບົບຄອມພິວເຕີແບບ Cloud ເພາະອະນາຄົດຄາດເດົາວ່າຈະເປັນທີ່ນິຍົມ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດກ້າວໄປໄກກວ່າຄູ່ແຂ່ງລາຍອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈຳນວນມະຫາສານຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວ. ແລ້ວທ່ານເດ? ເຄີຍຄິດພາບໄວ້ຢ່າງໃດໃນຫຼາຍປີຕໍ່ຈາກນີ້?


3 ຢຶດໝັ້ນໃນວິໄສທັດ: ການຕັ້ງວິໄສທັດກັບການຢຶດໝັ້ນເຮັດຕາມວິໄສທັດນັ້ນເປັນຄົນລະເລື່ອງ ເບຊອສເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ “ເຮົາຢຶດໝັ້ນໃນວິໄສທັດ ແຕ່ຢືດຢຸ່ນໃນລາຍລະອຽດ” ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຫຼາຍພໍທີ່ຈະໄປເຖິງເສັ້ນໄຊ ໂດຍບໍ່ລັງເລກັບໂອກາດ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະສັ້ນ ທ່ານຕ້ອງມີທັງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ອົດທົນ ແລະ ຄວາມຫຼົງໄຫຼຕັ້ງໃຈໃນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງຕົນເອງ.


4 ຢືດຢຸ່ນໃນລາຍລະອຽດ: ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍ ທ່ານຕ້ອງຢືດຢຸ່ນກັບລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານບໍ່ຄວນຢຶດຕິດກັບຫົນທາງໃດຫົນທາງໜຶ່ງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ ແຕ່ຄວນເປີດໃຈລອງຫົນທາງອື່ນໆ ຫາກທາງທຳອິດບໍ່ເປັນຜົນສຳເລັດ ຢ່າຢຶດຕິດກັບສິ່ງໃດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຈົ່ງລະມັດລະວັງພາວະຕົ້ນທຶນຈົມ (Sunk cost trap) ຫຼື ການຝືນເຮັດທຸລະກິດທີ່ອາດບໍ່ສາມາດໄປລອດເພາະເສຍດາຍເງິນທີ່ລົງທຶນໄປ.


5 ທົດລອງສິ່ງໃໝ່: ຄົນເຮົາຈະຢຶດຢຸ່ນໄດ້ຈະຕ້ອງອາໄສຄວາມຄິດທີ່ກ້າທົດລອງ ເຕັມໃຈລອງສິ່ງໃໝ່ໆຕໍ່ໃຫ້ຈະຕ້ອງລົ້ມເເຫຼວ, Amazon ເອງກໍພົບກັບຄວາມລົ້ມເເຫຼວມບໍ່ໜ້ອຍເຊັ່ນ ການຜະລິດສະມາດໂຟນ Fire Phone ແຕ່ມັນກໍເປັນບົດຮຽນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າວິທີໃດທີ່ດີກວ່າ. ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆໃນຊີວິດເບິ່ງ ລອງເຮັດໂປເຈັກຕ່າງໆ ຮຽນຮູ້ລົດຊາດຂອງຄວາມຜິດພາດ ຫາກປາສະຈາກການທົດລອງ ທ່ານກໍບໍ່ມີທາງພົບຫົນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.


6 ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຕົນເອງ: ວິໄສທັດຫຼັກຂອງ Amazon ຄືການກ້າວເປັນບໍລິສັດທີ່ມີລູກຄ້າເປັນສູນກາງອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງທຸ່ມເທຢ່າງໜັກເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເຫັນໄດ້ຈາກນະວັດຕະກຳຫຼວງຫຼາຍທີ່ອອກມາ ຢ່າງເຊັ່ນ Amazon Prime ບໍລິການເໝົາຈ່າຍລວມຄ່າຂົນສົ່ງສຳລັບລູກຄ້າ.

ທ່ານເອງກໍ່ມຸ່ງໝັ້ນສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຊີວິດຂອງຕົນ ກ່າວກັນວ່າ ຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານຄືຜົນພອຍໄດ້ຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ສະນັ້ນຍິ່ງທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນຫຼາຍເທົ່າໃດ ທ່ານກໍ່ຍິ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.


ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ ເຖິງຈະບໍ່ຊັບຊ້ອນ ແຕ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານພັດ ທະນາຂຶ້ນໄປອີກລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ການໄປໃຫ້ເຖິງສັກກະຍະພາບສູງສຸດຂອງຕົວເອງກໍຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ.

Source : LifeOptimizer