Rip! ພໍ່ຕູ້ໄວ 76 ປີ ຜູ້ສ້າງສະຖິຕິ ມີເມຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ຖືກເບົາຫວານພາກຊີວິດໄປແລ້ວ

Rip! ພໍ່ຕູ້ໄວ 76 ປີ ຜູ້ສ້າງສະຖິຕິ ມີເມຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ຖືກເບົາຫວານພາກຊີວິດໄປແລ້ວ

15th June 2021 0 By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ດົນ ແອັດເຄີຍນໍາສະເໜີຂ່າວກ່ຽວກັບຊາຍຊາວອິນເດຍ ຜູ້ມີເມຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມື້ນີ້ແອັດມາອັບເດດຂ່າວກ່ຽວກັບຜູ້ກ່ຽວອີກຄັ້ງ ເມື່ອມີຂ່າວອອກມາວ່າ ຊາຍຄົນນີ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ໃນໄວ 76ປີ.

ໂດຍເພຈຂ່າວ ຂ່າວສານຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນໄວ້ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ວ່າ:  ຊິໂອນາ ຊານາ ຊາຍທີ່ມີເມຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນໄວ 76ປີ ດ້ວຍໂລກເບົາຫວານ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວມີເມຍຈໍານວນ 38ຄົນ, ລູກ 89 ຄົນ ແລະ ຫຼານ 36ຄົນ, ເຊິ່ງຄອບຄົວນີ້ໄດ້ຖືກບັນທຶກເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ແອັດຂໍພາຢ້ອນເບິ່ງປະຫວັດຂອງຊາຍມາກເມຍ ຜູ້ກ່ຽວອາໃສຢູ່ໃນລັດ ມີໂຊລໍາ ມີພົບແດນຕິດກັບມຽນມາ, ບັງກະລາເທດ, ຊິໂອນາ ເກີດເມື່ອປີ 1945 ພົບກັບພັນລະຍາຄົນທໍາອີດທີ່ອາຍຸຫຼາຍກວ່າເຂົາ 3ປີ ຕອນອາຍຸ 17.

ເຂົານັບຖືສາສະໜາຄຣີສຕຽນນິກາຍຊນະພາວລ ແລະ ເປັນຜູ້ນໍາສືບທອດຈາກປູາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1942 ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 2.000ຄົນ, ທັ້ງນີ້ ນິກາຍຊນະພາວລ ອະນຸຍາກໃຫ້ມີເມຍຫຼາຍຄົນ.

ສໍາລັບເຮືອນຂອງຊິໂອນາ ແມ່ນເປັນຕຶກ 4ຊັ້ນ ມີ 100ຫ້ອງ, ພັນລະຍາຂອງເຂົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ ຕິດຫ້ອງສ່ວນຕົວຂອງເຂົາ ຊິໂອນາ ແຕ່ງງານກັບພັນລະຍາຄົນທໍາອິດເມື່ອອາຍຸ 17ປີ ບາງປີແຕ່ງເມຍເຂົ້າມາ 10ຄົນ ເຂົາແຕ່ງງານຄັ້ງສຸດທ້າຍເມື່ອປີ 2004.

ນອກຈາກນີ້ ເຮືອນຂອງເຂົາຍັງກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ມີຫຼາຍຄົນແວະວຽນເຂົ້າມາທ່ຽວເຮືອນຂອງເຂົາ ເພາະຄອບຄົວນີ້ ອອກລາຍການໂທລະທັດ, ລົງໜັງສືພິມຫຼາຍສື່ໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກເຂົາ ການໃຊ້ຊີວິດໃນຄອບຄົວໃຫຍ່ທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ.

ການມີເມຍຫຼາຍຄົນເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອິນເດຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຊົນເຜົ່າສອງສາມເຜົ່າໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງອິນເດຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພັນລະຍາຫຼາຍຄົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຈາຮີດປະເພນີ ເຊິ່ງໜ່ວຍງານຂອງລັດອະນຸຍາດ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ແອັດເຊື່ອວ່ານີ້ເປັນການສູນເສຍເສົາຫຼັກຄອບຄົວຂອງບັນດາເມຍ ຊິໂອນາແນ່ນອນ ແຕ່ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາບັນດາເມຍ ແລະ ລູກຫຼານຜູ້ກ່ຽວນໍາ.

ເມຍຫຼາຍ

ເຮືອນເຮັດປານໂຮງແຮມ