ແກ້ໄຂແລ້ວໃບໄຟຟ້າ 68 ລ້ານ, ຊົມເຊີຍໄຟຟ້າລາວ

ແກ້ໄຂແລ້ວໃບໄຟຟ້າ 68 ລ້ານ, ຊົມເຊີຍໄຟຟ້າລາວ

29th June 2021 0 By Education

ຖືວ່າເປັນກໍລະນີສືກສາ ແລະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໆບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ກ້າທີ່ຈະຖາມຫາກມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ພະນັກງານໄຟຟ້າຕ້ອງໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີເລື່ອຂໍ້ມູນຕົວເລກ ພາດພາດໜື່ງຕົວມັນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່, ແລະຊົມເຊີຍໄຟຟ້າລາວທີ່ຄິດເຫັນບັນຫາຂອງປະຊາຊົນຈິ່ງຕັ້ງໂຕະຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອນຳໄປແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຈຸດ ແລະເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

ສຳລັບເລື່ອງບິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ທີ່ມີຕົວເລກສູງເຖິງ 68 ລ້ານກັບ ສອງແສນປາຍແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຟຟ້າເອງໄດ້ນຳໄປກວດກາແກ້ໄຂຄືນໃໝ່ແລ້ວ ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ກອງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບກໍລະນີ ການຈົດເລກໝໍ້ນັບໄຟຜິດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຟຟ້າສູງຜິດປົກກະຕິ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ: ສາເຫດ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານ ຈົດຕົວເລກສັງກັດຢູ່ ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈົດຕົວເລກ ວັນທີ 06/05/2021 ຕົວເລກ184355.


ວັນທີ 11/05/2021 ພະນັກງານກັ່ນຕອງຕົວເລກເຫັນວ່າ ພະລັງງານຊົມໃຊ້ສູງຜິດປົກກະຕິ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ພະນັກງານ ຈົດເລກໄຟ ຜູ້ເກົ່າລົງໄປເບິ່ງຄືນກ່ຽວກັບຕົວເລກ. ວັນທີ 12/05/2021 ພະນັກງານຈົດເລກໄດ້ລາຍງານຕົວເລກຈົດມາທໍາອິດວ່າຜິດພາດ ຊຶ່ງ
ຕົວເລກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ 18355 ກິໂລວັດໂມງ ຕໍ່ມາພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບໃບບິນ ໄດ້ປ້ອນຕົວເລກ ຜິດຈາກ 18355 ກິໂລວັດໂມງ ເປັນ 78355 ກິໂລວັດໂມງ.

ວັນທີ 24-31/05/2021 ສໍາເລັດການຜະລິດໃບບິນ (ເພາະວ່າຊ່ວງພັກໂຄວິດ ໄດ້ແບ່ງພະນັກງານ ມາປະຈຳການ), ວັນທີ 07/06/2021 ພະນັກງານ ໄດ້ສົ່ງໃບບິນໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະວັນທີ 11/06/2021 ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ໄດ້ກວດຢູ່ໃນລະບົບ ເຫັນວ່າເສຍຄ່າໄຟ ແພງ
ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາໜ່ວຍງານຈົດໄຟ-ຜະລິດໃບບິນເຫັນວ່າແປງຕົວເລກຜິດ.

ວັນທີ 14/06/2021 ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ໜີ້ສິນໄດ້ແຕ່ງອ້າຍນ້ອງລົງໄປພົບລູກຄ້າ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະດັດແກ້ພະລັງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຕົວຈິງ ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ ພະນັກງານໄດ້ເອົາໃບບິນກັບຄືນມາເພື່ອດັດແກ້. ວັນທີ 16/06/2021 ທາງໜ່ວຍງານຈົດໄຟ-ຜະລິດບິນໃບ ໄດ້ປະກອບເອກະສານດັດແກ້ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນຂອງ ສາຂາໄຟຟ້າ ນວ 2 ເພື່ອດັດແກ້ພະລັງງານ.


ສຳລັບເອກະສານດັດແກ້ ພະລັງງານຄືນນັ້ນ ເອກະສານໄດ້ເຊັນອະນຸມັດ ວັນທີ 16/06/2021 ແຕ່ວ່າເອກະສານຮອດ ຝ່າຍ ນວ 2 ແມ່ນວັນທີ 23/06/2021.

ຂັ້ນຕອນການຈົດໄຟຜະລິດໃບບິນ ໜ່ວຍງານຈົດໄຟຟ້າ-ຜະລິດໃບບິນປ້ອນຕົວເລກມື້ໜຶ່ງແມ່ນປະມານ 7-9ຈຸດ ໃນແຕ່ລະຈຸດແມ່ນມີໝໍ້ນັບໄຟ 80-150ໜ່ວຍ. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີໝໍ້ນັບໄຟຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 33.525ໜ່ວຍ.

ທ່ານ ວົງສາ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2 ຊີ້ແຈງວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງມີການດັດແກ້ຍ້ອນການປ້ອນຕົວເລກພະລັງງານເຂົ້າໃນລະບົບຜະລິດໃບບິນເກີດການຜິດພາດ. ຕາມຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເລກບັນຊີ 00408348 ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ ບ້ານຫ້ວຍນໍ້າເຢັນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ 5/2021. ວັນທີຜະລິດໃບບິນ 17\5\2021. ເລກໝໍ້ນັບໄຟ 1501243686 ເລກຄັ້ງນີ້ 78355 ເລກຄັ້ງກ່ອນ 17115 ລວມພະລັງງານທັງໝົດ 61.240 ກິໂລວັດໂມງ, 23/06/2021 ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ 2 ໄດ້ຮັບເອກະສານດັດແກ້ຈົດໄຟຜິດ ຈາກສູນບໍລິການເມືອງນາຊາຍທອງ.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍດັດແກ້, ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ ບໍ່ສາມາດດັດແກ້ພະລັງງານເພາະລະບົບໃບບິນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແກ້ພະລັງງານຊົມໃຊ້ໄດ້ເນື່ອງຈາກບໍ່ຄົບກຳນົດຮອບວຽນ ຂອງ ການຜະລິດໃບບິນ ວັນທີ 26/06/2021 ເປັນຮອບວຽນການຜະລິດໃບບິນໃໝ່ຕາມລະບົບພະນັກງານຈຶ່ງສາມາດດັດແກ້ຖານຂໍ້ມູນຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການດັດແກ້ພະລັງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໃນບິນຂອງເດືອນ 5 ເປັນເງິນ 940.032 ກີບ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄຟຟ້າສາຂານະຄອນຫຼວງ 2 ຈຶ່ງຊີ້ແຈງມາຍັງສື່ມວນຊົນ-ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ.