ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ຈິດ​ໃຈ ​ມ​ຊ ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ ນັກ​ສຶກ​ສາປີ​ສຸດ​ທ້າຍ ໄດ້​ເສັງ​ຈົບ​ແທນ​ການ​ຂຽນ​ບົດ​ຈົບ​ຊັ້ນ

ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ຈິດ​ໃຈ ​ມ​ຊ ອອກ​ແຈ້ງ​ການ​ ນັກ​ສຶກ​ສາປີ​ສຸດ​ທ້າຍ ໄດ້​ເສັງ​ຈົບ​ແທນ​ການ​ຂຽນ​ບົດ​ຈົບ​ຊັ້ນ

30th June 2021 0 By Entertain

ເນື່ອງຈາກວ່າມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການລົງເຝິກງານ, ການລົງໄປເອົາຂໍ້ມູນເພື່ອມາປະກອບໃນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຈໍານວນໜຶ່ງບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນສໍາເລັດໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.


ຄະນະນໍາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງມີມະຕິຕົກລົງໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໄດ້ສໍາເລັດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ສອບເສັງຈົບຊັ້ນແທນ

.

ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາວາງແຜນຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ ແລະ ປະກາດຜົນການສອບເສັງໃຫ້ສໍາເລັດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021