3 ມື້ມີຄົນໄປຫາໄຟຟ້າເກືອບ 400 ຄົນ ຫຼັກໆຖາມຫາຄ່າໄຟ

3 ມື້ມີຄົນໄປຫາໄຟຟ້າເກືອບ 400 ຄົນ ຫຼັກໆຖາມຫາຄ່າໄຟ

1st July 2021 0 By Education

ພາກັນຕົກໃຈອຶກກະທຶກ ແອັດເອງກໍ່ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ປະສົບບັນຫາຄ່າໄຟແພງຜິດປົກກະຕິໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ພໍເຫັນບິນຜູ້ໃດກໍ່ບໍຢາກເຊື່ອໃນສາຍຕາ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເປັນແຕ່ເຮົາ ເບິ່ງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປີດຮັບຄຳສະເໜີຈາກປະຊາຊົນໃນ 3 ມື້ ມີຜູ້ມາຊັກຖາມເກືອບ 400 ລູກຄ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ລ້ວນສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງຄ່າໄຟແພງຜິດປົກກະຕິ.


ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກ່ຽວກັບການບໍລິການໄຟຟ້າ,ການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟ,ການຈົດ ການຕິດຕັ້ງ ໝໍ້ນັບໄຟ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ເປີດໂຕະຮັບຄໍາຄິດເຫັນເລີ່ມ ໃນວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2021 ຮອດປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍພໍສົມຄວນຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຊີ່ງມີລຸກຄ້າເຂົ້າມາພົວພັນຫຼາຍກວ່າ 370 ກວ່າ ລູກຄ້າ.

ບັນຫາຫຼັກໆທີ່ລູກຄ້າໄດ້ມາສະເໜີແມ່ນ ລາຄາໄຟຟ້າແພງຜິດປົກກະຕິ, ບັນຫາໝໍ້ນັບໄຟຜິດປົກກະຕິ, ພະນັກງານຈົດຕົວເລກຜິດ, ພະນັກງານນຳຕົວເລກເຂົ້າລະບົບໃບບິນບໍ່ໝົດ, ບັນຫາໄຟບໍ່ພໍຊົມໃຊ້, ບັນຫາໄຟຟ້າມັກຕົກ ແລະ ລູກຄ້າຈ່າຍເງິນໃນກໍລະນີທີ່ຕົກລົງບັນຫາໄດ້, ພາຍຫຼັງ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກໍ່ໄດ້ມີທີມງານສະເພາະກິດດ້ານເຕັກນິກໄດ້ລົງໄປກວດແກ້ ແລະ ແກ້ໄຂທັນທີ.

ປະຈຸບັນ ໄດ້ລົງກວດໝໍ້ນັບໄຟແລ້ວ 16 ລູກຄ້າ, ດັດແກ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 12 ລູກຄ້າ, ລູກຄ້າພໍໃຈເຫັນດີໃນການຄິດໄລ່ຈ່າຍເງິນ 79 ລູກຄ້າ, ການປະຕິບັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍກໍ່ພໍໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈບັນຫາຫຼາຍຂື້ນພາຍຫຼັງໄດ້ເຂົ້າມາຮັບບໍລິການ.


ລູກຄ້າທ່ານໃດມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບການບໍລິການໄຟຟ້າໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນ ແລະ ປຶກສາກັບທີມງານຢູ່ທີ່ສໍານັກງານຝ່າຍຈໍາໜ່າຍ(ບ້ານໜອງບຶກ)ຕາມໂມງລັດຖະການ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 8:00-18:00 ຫຼື ເບີໂທສາຍດ່ວນ 1199 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.