ແຮງງານລັກເຂົ້າມາແຕ່ໄທ ຢ່າພາຫາຍະນະມາສູ່ບ້ານເມືອງໄດເດີ້

ແຮງງານລັກເຂົ້າມາແຕ່ໄທ ຢ່າພາຫາຍະນະມາສູ່ບ້ານເມືອງໄດເດີ້

16th July 2021 0 By Education

ຫຼວງພະບາງຫ່ວງ ຕອນນີ້ຄົນລັກເຂົ້າເມືອງໄດ້ມາສູ່ເຂດຂອງຕົນແລ້ວ ແລະບໍ່ຮູ້ແມ່ນໃຜຢູ່ທາງໃດ ທີ່ສຳຄັນສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ເນື່ອງຈາກພົບຜູ້ມານຳກັນກວດຜົນອອກມາເປັນບວກ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນນະຄອນຫຼວງພະບາງຈິ່ງອອກແຈ້ງການດ່ວນທີ່ສຸດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນມີແຮງງານທີ່ໄດ້ລັກລອບມາແຕ່ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງດ້ວຍລົດມານຳກັນທັງໝົດ 5 ຄົນ ໃນວັນທີ 12 / 7 / 2021 ເຊິ່ງມີ 1 ຄົນໄດ້ລົງແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນກໍລະນີທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນວັນທີ 15 / 7 / 2021 ແລະ ອີກ 4 ຄົນ ໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ? ບໍ່ຮູ້ວ່າຢູ່ບ້ານໃດ?

ສະນັ້ນ, ໃຫ້ຄະນະຊີ້ນໍາກຸ່ມແຕ່ລະກຸ່ມ ແຈ້ງໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນບ້ານ ລົງຕິດຕາມກວດກາໂດຍດ່ວນແຕ່ລະ
ຄົວເຮືອນ ຖ້າພົບເຫັນໃຫ້ແຈ້ງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນນະຄອນທັນທີ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປຮັບເອົາບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມາກວດຫາເຊື້ອ
ພະຍາດໃຫ້ທັນເວລາ.

ສຳລັບແຮງງານຄົນໃດທີ່ກຳລັງຈະລັກມາໃນຮູບແບບດຽວກັນ ຢ່າລືມວ່າທ່ານຄືຜູ້ທີ່ສ່ຽງ ຢ່າໄດ້ນຳຫາຍານະມາສູ່ຄົນຮອບຂ້າງເລີຍ ແລະມັນບໍ່ມີແຕ່ຄົນໃນຄອບຄົວທ່ານທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ ຖ້າຫາກທ່ານນຳເຊື້ອເຂົ້າມາຄົນອື່ນໆທີ່ພົວພັນຄອບຄົວທ່ານກໍ່ຈະຄອຍຊວຍໄປນຳ ສະນັ້ັນ ມີດ່ານຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຂົ້າມາຕາມດ່ານສາເຖິດ.