ຄວາມເປັນແມ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສະເໝີ

ຄວາມເປັນແມ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສະເໝີ

9th August 2021 0 By Education

ແມ່ຄຳນີ້ຫາຄຳບັນຍາຍບໍ່ຖ້ວນ ແມ່ຄືຄົນທີີ່ຮັກ ແລະຫ່ວງໃຍລູກ ເປັນຜູ້ທີ່ໃຫ້ຊີວິດ ຖືພາເກືອບປີ ກ່ອນຈະທົນທໍລະມານກັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະໄດ້ລູກໂຕນ້ອຍໆອອກມາ.

ເມື່ອລູກໄດ້ມືນຕາເບິ່ງໂລກແລ້ວ ແມ່ຍັງຫາທຸກວິທີທາງໃຫ້ລູກໄດ້ກິນອີ່ມ ຜູ້ບໍມີນົມກໍ່ຫາທຸກທາງໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນົມແມ່ ຜູ້ບໍມີນົມໃຫ້ໃຫ້ລູກດູດຕ້ອງກິນນົມງຸ່ນຍິ່ງຕ້ອງດິ້ນຮົນໄປໃຫຍ່ໃຫ້ມີເງິນມາຊື້ນ້ຳໃຫ້ລູກກິນ.

ແມ່ຫຼາຍໆຄົນທີ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍໃຫ້ແລ້ວແມ່ເປັນຄົນໄປຫາມາປ້ອນຄົນນ້ອຍໆທີ່ລໍຖ້າຢູ່ເຮືອນຍັງພໍວ່າ ແຕ່ກັບແມ່ອີກຫຼາຍຄົນບໍມີໃຜເບິ່ງໃຫ້ກໍ່ຕ້ອງແບກລູກຕາກແດດແຂ່ງຝົນທຳມາຫາກິນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຕ້ອງອົດຢາກ.

ມື້ນີ້ເຫັນແມ່ທີ່ເປັນລາຍເດີ້(ຄົນສົ່ງອາຫານຂອງຟູດແພນດ່າຢູ່ລາວ) ເຈ່ຍລູກແໜບເອີກໄປຮັບອາຫານເພື່ອສົ່ງລູກຄ້າ ອັນນີ້ກໍ່ແມ່ນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງແມ່ ທີ່ຄິດເພື່ອລູກໂຕນ້ອຍໆຢ້ານລູກບໍໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ ຈິ່ງພາລູກທີ່ຮັກດັ່ງດວງຕາໄປເລາະສົ່ງເຄື່ອງເພື່ອແລກກັບເມັດເງິນເພື່ອມາລ້ຽງກັນ.

ສູ້ຊົນເດີ້ແມ່ ຄວາມຮັກແມ່ນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ໜັກໃຜທີ່ຍັງມີແມ່ຂໍໃຫ້ຮັກແມ່ຫຼາຍໆ ແລະຢ່ານ້ອຍໃຈວ່າແມ່ບໍ່ຮັກເພາະບໍ່ມີແມ່ຄົນໃດທີ່ບໍຮັກລູກ!!!