ຄວາມຫວັງໃໝ່ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໃນຄະດີມູນມໍລະດົກ

ຄວາມຫວັງໃໝ່ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໃນຄະດີມູນມໍລະດົກ

30th August 2021 0 By Education

ເປັນທີ່ສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບຄະດີຂອງແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ຫຼັງຈາກທີ່ມີຂ່າວວ່າລູກສາວຂອງເພິ່ນເອງໄດ້ຟ້ອງກັນຂຶ້ນສານ ແລະໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວເປັນຄົນເສຍຄະດີ ແຕ່ເປັນທີ່ຂ້ອງໃຈຫຼາຍເພາະຊັບສົມບັດທັງໝົດເປັນຂອງແມ່ຕູ້ແຕ່ລູກສາວແມ່ຕູ້ກັບເປັນຜູ້ຊະນະຈິ່ງມີບໍລິສັດທະນາຍຄວາມອາສາສືບສາວເລື່ອງນີ້ຄືນ.

ໂດຍໃນວັນຈັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ໄດ້ສົ່ງລົດໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາ ກ່ຽວກັບປະເດັນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຄວາມຂອງແມ່ຕູ້. ໃນການພົບກັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ມອບເອກະສານ, ຫຼັກຖານ, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ໃຫ້ທາງທີມທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາສຶກສາເພິ່ມເຕີມ.

ຂ່າວນີ້ມີການແຊຣ໌ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍທາງເຟສບຸກກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງສານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ທາງສານຕັດສິນໃຫ້ແມ່ເຖົ້າເສຍຄະດີ. ອີງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວຖ້າພໍ່ແມ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ລູກໆຈະບໍ່ມີສິດໃນຊັບສິນຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຍາດເອົາບໍ່ໄດ້. ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ພໍ່ແມ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງເສຍຊີວິດ ຝ່າຍຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນກໍຈະມີສິດໄດ້ຮັບມູນດັ່ງນີ້:


– ຖ້າເປັນຊັບເດີມຂອງຝ່າຍທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນຈະແບ່ງອອກເປັນສາມສ່ວນສີ່. ໜຶ່ງສ່ວນແມ່ນໃຫ້ຜົວ ຫຼື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກສາມສ່ວນແມ່ນໃຫ້ລູກແບ່ງກັນ.
– ຖ້າເປັນສິນສົມສ້າງ ແມ່ນຈະແບ່ງເປັນສອງສ່ວນ. ໜຶ່ງສ່ວນແມ່ນໃຫ້ຜົວ ຫລື ເມຍທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ລູກແບ່ງກັນ.


ຖ້າເປັນຕາມທີ່ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ກ່າວມາແມ່ນຕົນບໍ່ໄດ້ມູນຈັກສ່ວນເລີຍ ຈຶ່ງເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເຫັນໄດ້ວ່າລູກມີການສໍ້ໂກງ ຫລື ຍັກຍອກມູນມໍລະດົກ ລູກຍິ່ງຈະເສຍສິດໃນການສືບທອດມູນມໍລະດົກ.
ອ້າງອີງ: ມາດຕາ219, 576 ແລະ 615 ປມ. ແພ່ງ.
ເນື້ອໃນຈາກເພຈ: ທີມກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ