EU ສະເໜີຮ່າງໃຫ້ ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນສາມາດປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້ເອງແບບເກົ່າ

EU ສະເໜີຮ່າງໃຫ້ ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນສາມາດປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້ເອງແບບເກົ່າ

1st March 2020 0 By Entertain

ອີກໜຶ່ງປະເດັນທາງດ້ານເທັກໂນໂລຢີືິ້ນ່າສົນໃຈ ເມື່ອມີການເຜີຍແຜ່ວ່າ ສະພາຢູໂລບ (EU) ໄດ້ຮ່າງຂໍ້ສະເໜີ

ຢ້ອນກັບໄປແຕ່ກີ້ ຫຼາຍໆຄົນຄືຈະຍັງຈື່ໄດ້ວ່າ ມືຖື ຫຼື ສະມາດໂຟນຂອງເຮົາຈະມີຝາເປີດ-ປິດທາງຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດແກະແບັດເຕີຣີອອກມາເອງໄດ້ບໍ່ຍາກ.

ແຕ່ປັດຈຸບັນມືຖືສະມາດໂຟນເກືອບທັງໝົດທີ່ເຮົາເຫັນຈະເປັນແບບປິດອ້ອມເຄື່ອງ ເຮົາບໍ່ສາມາດແກະແບັດອອກມາໄດ້ເອງງ່າຍໆອີກຕໍ່ໄປ ຕ້ອງໃຫ້ຊ່າງສະເພາະເຮັດໃຫ້

ຈາກການລາຍງານກ່າວວ່າ ທາງ EU ເລັງເຫັນເຖິງປັນຫາທີ່ຕາມມາຈາກການທີ່ເຮົາໄມ່ສາມາດແກະປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້ເອງ ເຊິ່ງເປັນປັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄື “ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ” ອີເຫຼັກໂທນິກ”

ຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນຂອງຮ່າງຂໍ້ສະເໜີນີ້ລະບຸເອົາໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ສາມາດຖອດປ່ຽນແບັດເຕີຣີໄດ້ເອງ ແລະ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນກັບທາງສູນການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ.
ຫາກການຮັບປະກັນຍັງບໍ່ໝົດນັ້ນກໍໜ້າເປັນຫ່ວງເທົ່າໃດ ແຕ່ຫາກວ່າມັນກາຍໄລຍະທາງການຮັບປະກັນໄປແລ້ວ ມັນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ

ທາງ EU ເບິ່ງວ່າຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວມາ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນບໍ່ນ້ອຍເລືອກທີ່ຈະ ຊື້ສະມາດໂຟນເຄື່ອງໃໝ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ແບັດເຕີຣີເສື່ອມ

ເພາະສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຄາດວ່າ ການທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະປ່ຽນແບັດໄດ້ເອງຄືເກົ່າແຕ່ກີ້ ສິ່ງນັ້ນະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອອີເລັກໂທນິກຫຼຸດລົງໄດ້.

ຂະນະດຽວກັນ ອີກຈຸດທີ່ນ່າສົນໃຈໃນເລື່ອງນີ້ກໍຄື ທາງ EU ຈະອອກແບບຂໍ້ກໍານົດແບບໃດ ໃນເມື່ອແບັດເຕຣີຂອງສະມາດໂຟນໃນປັດຈຸບັນຖືກຜະລິດຂຶ້ນມາຕາມສະເພາະລຸ້ນ ເຊິ່ງມັນຍາກຕໍ່ການທີ່ເຮົາຈະກໍານົດຮູບແບບມາດຕະຖານ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເບິ່ງກັນຕໍ່ໄປກັບນະວັດຕະກໍາໄອທີ
ຈາກ: CatDumb News