Category: ວັນ​ວິ​ສະ​ຂະ​ບູ​ຊາ

6th May 2020 0

ວັນ​ວິ​ສະ​ຂະ​ບູ​ຊາ ວັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍຫຼາຍ​ຂອງ​ຊາວ​ພຸດ

By Entertain

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນວິສາຂະບູຊາ ຂື້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຫຍໍ້ມາຈາກ ວິສາຂະປຸຣະນະມີບູຊາ ແປວ່າ: ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນວິສາຂະ ຖ້າປີໃດມີອະທິກະມາດ ຄື: ມີເດືອນ 8 ສອງຫົນ ກໍເລື່ອນໄປເປັນກາງເດືອນ 7. ວັນວິສາຂະບູຊາ ເປັນວັນສໍາຄັນຍິ່ງໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ…