Tag: ກວນເມືອງ

16th March 2021 0

ຈັບມາສັ່ງສອນ ບອກກ່າວຕັກເຕືອນ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມສຸດຫ້າວ ຂີ່ລົດກວນເມືອງ

By Education

ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2021, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ອອກກວດກາລາດຕະເວນຕາມເສັ້ນທາງປະຕູໄຊ-ໄຟອຳນາດຫໍຄຳ-ທາງຕັດໃໝ່ບຶງທາດຫຼວງ ເພື່ອກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງສັງຄົມ. ຜ່ານການອອກກວດກາລາດຕະເວນ ສາມາດມ້າງກຸ່ມຂີ່ລົດກວນເມືອງປະເພອງບັອງບັນຊາກາ ໝົດ 9 ຄັນ. ໃນນີ້, ມີລົດດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ 4 ຄັນ,…